Borlänge Scoutkår

Kontakta kåren:

Telefon till Tansågården:Infogad bild070-6098135
Kassör:Pär Högberg
Mats Knuts väg 196
784 54 Borlänge
Infogad bild070-600 79 95
Lokalens adress:Tansågatan 6
Hemsida:borlangescoutkar.se
Webbmaster:Pär Högberg

För frågor om medlemsskap: medlemborlangescoutkar.se
Gäller tex. ansökan om medlemsskap eller avsluta medlemsskap.

Styrelsen, ledare och assistenter kan du hitta under styrelse .


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen