Borlänge Scoutkår

De fem scoutförbunden

I Sverige består scoutrörelsen av fem scoutförbund, dessa är:

Svenska Scoutförbundet (SSF)

Borlänge scoutkår tillhör SSF som är det största scoutförbundet med cirka 75 000 medlemmar. Förbundet är religiöst och politiskt obundet. Har SSF-scouter inte den egna kårhalsduken på sig bär de förbundets gula halsduk med blå kanter.

KFUK-KFUMs scoutförbund (KM)

KM med cirka 15 000 medlemmar, är ett av fyra specialförbund i KFUK-KFUMs riksförbund. Idrott-, sång- och ungdomsverksamhet är andra delar inom KFUK-KFUM.
Det finns åtta olika sorters KFUK-KFUM-scouter. EFS-scouter och Baptistscouter är två vanliga varianter. De är inte bara anslutna till KFUK-KFUM utan även till andra organisationer, till exempel Baptistkyrkans ungdom.
KFUK-KFUM-scouter bär antingen vit förbundshalsduk eller en kårhalsduk. EFS-scouter har gul halsduk.

Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU)

En SMU-scout känns igen på den gröna skjortan och tegelröda halsduken. Scouting är bara en del av verksamheten i SMU. Ena dagen kan det vara kör och innebandy för att nästa dag vara scouting och söndagsskola.
Det finns cirka 29 000 scouter i SMU. Kårerna är anslutna till en missionsförsamlig.

Frälsningsarméns Scoutförbund (FA)

Det sägs lite skämtsamt att många vet att de finns men ingen har sett dem. Med sina cirka 2500 medlemmar är FA det minsta scoutförbundet.
Halsduken är röd med blågul kant. Scoutverksamheten är en del av Frälsningsarméns ungdomsarbete.
En del scouter och scoutledare är frälsningssoldater. Då har de ett särskilt märke på sin skjortficka.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF)

NSF är ett av fyra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen. De övriga är IOGT-NTO:s Juniorförbund, Ungdomens Nykterhetsförbund och IOGT-NTO.
IOGT-NTO-rörelsen arbetar för ett drogfritt samhälle. Vid 12-års ålder är det vanligt att scouterna avlägger ett löfte om att inte dricka alkohol eller använda andra droger NSF är det näst minsta scoutförbundet med cirka 6000 medlemmar. De har mörkblå halsduk.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen