Borlänge Scoutkår

Förkortningar

Inom scouterna använder vi gärna förkortningar, hör är en sammanställning över de vanligast använda förkortningarna i vår kår.

AlAvdelningsledare. Ansvarig ledare på en avdelning. Ledarutbildad och utsedd av kårstyrelsen, har fyllt 18 år.
AssAssistent.
AUArbetsutskott, förbereder för KS och KST, verkställer beslut
AvdAvdelning
DSTDistriktsstämma, distriktets årsmöte.
JscJuniorscouter
KSKårstyrelsen. Sammanträder en gång i månaden.
KSTKårstämma, kårens årsmöte.
MscMiniorscouter
PlPatrulledare
PtrPatrull
PscPatrullscouter
SscSeniorscouter
SSFSvenska scoutförbundet
SSRSvenska scoutrådet
TGTansågården, våran scoutlokal.
vAlVice Avdelningsledare
vPlVice Patrulledare

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen