Borlänge Scoutkår

Uppgifter om kåren

Borlänge scoutkår

Bankgironummer: 5646-7319
Swish: 123 618 58 54
Organisationsnummer: 882600-6622
Scoutlokalens adress: Tansågatan 6 (i Bergslagsbyn, Borlänge)
Förbund: Svenska Scoutförbundet, SSF
Region; DWUST
Distrikt: Dalarna
Krets: Borlänge

Postmottagare: Kassör
kassorborlangescoutkar.se

Borlänge Scoutkår
c/o Per-Erik Hedberg
Bäckmans väg 3
785 63 Sifferbo


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen