Borlänge Scoutkår

Mål

Svenska Scoutförbundet är en självständigt arbetande ideell förening med uppgift att:

  • Ge barn och ungdomar en fostran i scoutlagens anda.
  • Hjälpa medlemmar att i samverkan med andra utvecklas som individer och medmänniskor med samhällsansvar.
  • Ge medlemmarna kunskap och ansvarskänsla för miljön.
  • Genom friluftsliv väcka känslan för naturen.
  • Som en del av världsscoutrörelsen verka för medvetenhet och förverkligande av FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna.

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen