Borlänge Scoutkår

Upptäckarscoutavdelningen Rovfåglarna

Scouter i årskurs 4 - 5
Alla onsdagsmöten är kl 18.00 - 19.30, om inget annat meddelas, se programmet .

Var alltid klädd för att kunna vara ute (oömma kläder) !!

Om du inte kan komma till någon av våra träffar, så meddela oss gärna

Vid frågor, ring någon av oss ledare

Anders Jonsson Infogad bild073-027 77 84
Joakim Lundkvist
Mickael Jonsson
Elisabet Holman
Mark Morehouse
Camilla Morehouse

Den som vill beställa scoutskjorta kan prata med någon av oss ledare.

Ni föräldrar är alltid välkomna att vara med på våra träffar!

Vill du vara med och planera / arrangera en särskild aktivitet? Hör gärna av dig!


Historik

Det hade i många år funnits en junioravdelning (upptäckana hette junior tidigare)i kåren som hette Björnligan (med patruller som hette tex Knatte och Tjatte) Avdelningen höll till i Tansågården.

Ytterligare en junioravdelning fanns i lokalen kåren disponerade i Hagakyrkans källare. Den avdelningen saknade namn, fram till slutet på 70-talet kallades den bara "juniorerna i Hagakyrkan". Ett år konstaterade någon att 3 av fyra patruller hette något med fågelnamn, varför avdelningen döptes till Rovfåglarna.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen