Borlänge Scoutkår

Scoutdräkten.

När scoutrörelsen startades i början av 1900-talet infördes scoutdräkten av flera anledningar. Vanliga kläder var vid den tiden inte lämpliga för rörliga lekar och friluftsliv. Baden-Powell menade också att en enhetlig dräkt minskar skillnader som finns genom olika sociala grupperingar i samhället.

Detta gäller även i dag och tom i ännu högre grad. Fler blir de grupper som skaffar sig gemensam tröja eller dräkt: för att genom detta markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen i den egna gruppen .

Omkring 25 miljoner scouter över hela världen bär i dag scoutdräkt. Denna dräkt varierar från land till land, den är anpassad till landets klädkultur, till klimat osv. I princip finns dock stora likheter mellan olika länders scoutdräkter. Men även inom samma land kan dräkten variera. I Sverige har inte alla scouter samma scoutdräkt. Scouter som tillhör SMU:s Scoutverksamhet har en dräkt som är grön till skillnad från övriga förbund, dvs Svenska Scoutförbundet, Frälsningsarméns Scoutförbund, NSF (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund) och KFUK-KFUMs scoutförbund, vilka bär blå scoutskjorta. Förbunden har också olika märken, halsduk och beteckningar.

Enligt beslut skall alla medlemmar i Svenska Scoutförbundet bära scoutdräkt vid all scoutverksamhet. Detta är beslutat i demokratisk ordning och kan inte röstas bort av enskild avdelning, kår eller distrikt.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen