Borlänge Scoutkår

Aktuell scoutlag (2000-):

Antagen på FST 2000.

 1. En scout söker sin egen tro och respekterar andras.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen.
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Tidigare scoutlag (1970-2000):

 1. En scout visar vördnad för Gud och hans ord.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen.
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Miniorscoutlagen:

Ej med i nya programmet, scoutlagen gäller för alla.

En minior skall vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa.

Den ursprungliga scoutlagen (1907-1970):

 1. En scout talar sanning och står vid sitt ord.
 2. En scout gör sin plikt mot Gud och fosterland.
 3. En scout är andra till nytta och hjälp.
 4. En scout är vänlig mot alla och en god kamrat.
 5. En scout är uppmärksam och hövisk.
 6. En scout är djurvän och skyddar naturen.
 7. En scout lyder villigt sina föräldrar, lärare och ledare.
 8. En scout tager alla svårigheter med glatt humör.
 9. En scout är arbetsam och sparsam.
 10. En scout är ren i tanke, ord och gärning.

Valspråk

Var redo

Lösen

Alltid redo

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Scoutbönen

Käre fader i din himmel,
du som alltid hjälper mig
vart jag går i världens vimmel
hör min bön som söker dej
hjälp mig leva till din ära
hedra Sverige, mor och far
min och andras bördor bära
hjälp mig lyda scouters lag.

Scoutlag enligt WOSM

 1. A Scout's honour is to be trusted.
 2. A Scout is loyal.
 3. A Scout's duty is to be useful and to help others.
 4. A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout.
 5. A Scout is couterous.
 6. A Scout is a friend to animals.
 7. A Scout obeys orders of his parents, Patrol Leader or Scoutmaster without question.
 8. A Scout smiles and whistles under all difficulties.
 9. A Scout is thrifty.
 10. A Scout is clean in thought, word and deed.

Scoutlag enligt WAGGGS

 1. A Guide's honour is to be trusted.
 2. A Guide is loyal.
 3. A Guide's duty is to be useful and to help others.
 4. A Guide is a friend to all and a sister to every other Guide.
 5. A Guide is couterous.
 6. A Guide is a friend to animals.
 7. A Guide obeys orders.
 8. A Guide smiles and sings under all difficulties.
 9. A Guide is thrifty.
 10. A Guide is pure in thought, in word and in deed.

Löfte enligt WOSM

On my honour I promise that I will do my best -
To do my duty to God and the King (or to God and my Country);
To help other people att all time;
To obey the Scout Law.

Löfte enligt WAGGGS

On my honour, I promise that I will do my best:
To do my duty to God and the King; or God and my country;
To help other people att all time;
To obey the Guide Law.

© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen