Borlänge Scoutkår

Organisation

Under konstruktion

Patrullen

Avdelningen

Kåren


Varje kår har stadgar i enlighet med Svenska Scoutförbundets beslut.

Varje kår styrs av en styrelse som leder kårens arbete.

Kretsen

Distriktet

Alla scoutkårer inom ett visst geografiskt område bildar tillsammans ett scoutdistrikt. Distriktet arbetar med frågor av gemensamt intresse för scoutkårerna inom distriktet.Alla SSF-kårer i Dalarna bildar tillsammans Dalarnas Scoutdistrikt som arrangerar och samordnar kurser, läger mm.

Regionen

Två eller flera scoutdistrikt kan om de så vill tillsammans bilda en region. Övre Mitt Dalarna, Staffan, Gästrike, Upplandsslätten

Förbundet

Vår kår tillhör Svenska Scoutförbundet (SSF) som har ca 75 000 medlemmat.

Scoutrådet

 • 140000
 • I Sverige finns fem olika scoutförbund. Dessa är:
  • FA Scout (Frälsningsarméns Scoutförbund)
  • KFUK-KFUMs scoutförbund
  • NSF (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund)
  • SMU Scout (Svenska Missionsförbundets Ungdoms scoutverksamhet)
  • Svenska Scoutförbundet

Eftersom det i varje land endast får finnas en organisation, som är ansluten till världsscoutrörelsen, har vi i Sverige bildat en "paraplyorganisation" för de fem scoutförbunden - Svenska Scoutrådet.

Världsscoutrörelsen.

I hela världen finns ca 20 miljoner scouter!

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

WAGGGS arrangerar en världskonferens vart tredje år och utser då bl a en världskommitté. Världsbyrån har ett sekretariat i London. Antalet medlemsländer är över 100 och antalet medlemmar uppgår till 9 miljoner. Tidningen heter "Our World News" och scoutcentra är "Our Chalet" i Schweiz, "Pax Lodge" i London, "Sangam" i Indien och "Our Cabana" i Mexico.

WOSM (World Organization of the Scout Movement)

WOSM arrangerar världskonferens vart tredje år och utser då också en världskommitté. Världsbyrån har sitt sekretariat i Geneve. Antalet medlemsländer uppgår till över 120 och antalet medlemmar till nästan 20 miljoner. Tidningen heter "World Scouting News" och kända internationella scoutcentra är bland andra "Kandersteg International Scout Centre" i Schweiz, "BP House" i London och "Gilwell Park", också i London.


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen