Borlänge Scoutkår

Spårarscoutavdelningen Trädkrypen

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten torsdagar kl 17.30 - 19.00, om inget annat meddelas, se programmet .

Vi är i Sifferbo bystuga om vi såklart inte säger eller skriver annat i planeringen.

Karolina Hedberg
Jonas Wittink Infogad bild0707687938
Henrik Almlöf
Louise Pettersson Eld
Johan Ills
Linn Amneby Svensson
Jennie Lundgren

Ha alltid med kläder efter väder, man vet aldrig om vi ska vara ute!


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen