Borlänge Scoutkår
Infogad bild
Kårbladet
Borlänge Scoutkår nov 2002 årg. 17

Infogad bild
Infogad bild Infogad bild Infogad bild

I detta nummer bl a [göm]
KO:s ruta
Avdelningar
JOTA
Rättvikskurser
Julförsäljning
Julgranshuggning
KS 14 oktober
Motioner till FST
Nattvandring
 Tansågården
Medlemsavgifter
Hänt i kåren
Lägerkväll
Kommande nummer
Läger
Dalacamp VI
Inbjudan julavslutning

Lathunden finns på Tansågården, och i utvalda delar på annan plats på hemsidan


Infogad bild

KO:s ruta

Hej!

Den 9 december är det julavslutning för ledare, seniorer och föräldrar som har varit med på avdelningarna. Se vidare inbjudan i kårbladet. Jag hoppas att få se er alla där på denna avslutning på året, där vi i lugn och ro skall pusta ut och ta hand om oss själva lite efter en termins scoutande.

Jag vill också passa på att göra lite reklam för Rättvikskurserna 2003 (18-19 januari). Boka in helgen redan nu. Det finns mycket att välja mellan. Assistentkurs för seniorer och nya ledare. ALU (Allmän Ledar Utbildning) för dem som varit med lite längre, men ändå vill ha lite mer utbildning. Hantverk som tovning, korgflätning och läder. Eller praktiska saker som rep & knopar, första hjälpen och lägerbål & ceremonier. Nytt för 2003 är att det kommer att vara seminarier på lördag kväll. Det är grenseminarier där ledare från de olika avdelningarna träffas och utbyter erfarenheter, scoutings historia, kårfunktioner, PR och marknadsföring mm att välja bland.

Passa på att åka till Rättvik. Det är den största scoutträffen på året i Dalarna. Lär er något nytt och möt scouter från andra delar av distriktet. Inbjudan kommer i slutet av oktober. Prata med Maj-Britt, vår kårutbildare (22 94 34) eller mig (023-243 68). Kåren brukar sponsra kurserna, så det behöver inte bli dyrt.

Ha en skön höst!

// Ellinor

Avdelningar

Läget den 14 oktober.
Infogad bild
18 miniorer kommer stadigt på mötena. Dessutom finns det några osäkra. Ett avdelningsmöte i Plättbacken, övriga har hållits på Tansågården. Avdelningen fungerar bra med många ledare. Karin och Anna är mycket populära bland miniorerna.
Infogad bild
16 scouter. Tränade eldning vid Masenbadet på ett möte. Övriga möten har hållits på Tansågården. Fungerar bra med den i stort sett helt föräldraledda avdelningen. 1 patrull med 3 scouter deltog i Höstfejden i Falun den 6 okt. Det var första gånge kåren deltog i denna tävling. Vår patrull kom på 4:e plats.
Infogad bild
5 - 7 seniorer på mötena. Det finns dock fler. Ingen riktig rapport lämnades eftersom ingen representant för avdelningen var närvarande. Seniorrummet har snyggats upp. Den 20 - 22 sept. deltog 5 seniorer i seniorlagsutbildningen SLUG

JOTA - JOTI och patrullscouthajk

Uvberget den 19 oktober

Det var väldigt dåligt intresse för JOTA i år. Bosse, Pär och en Tuanascout (Nyrén) var som så många år tidigare arrangörer för våra kårer.

Utöver dessa tre personer kom det 2 seniorer ut till Uvberget under lördagen. 4 medlemmar i radioklubben kom ut. Det var tänkt att de skulle demonstrera utrustningen litet, men det blev inget av med det eftersom var så lite folk där. Ett par ledare från Borlänge dök upp men inga seniorer.

På kvällen kom våra patrullscouter in och då blev det litet mer liv. De hade hajk och övernattade i vindskydd. Mer om den hajken kommer i nästa nummer.

JOTA = Jamboree On The Air: Det blev litet lyssnande på scouter från andra håll i värden som pratade.

JOTI = Jamboree ON The Internet: Det blev litet chattande.

Söndagsjotan ställdes in.
Infogad bild Infogad bild

Infogad bild

Dalarnas scoutdistrikt önskar Välkommen till Rättvikskurserna 2003!


Rättvikskurserna 2003 går av stapeln 18-19 januari, för 47 året i rad. 2003 provar vi seminarier som ett litet avbrott i kurserna. Sista kurspasset på lördagen blir utbytt mot ett seminariet som man själv väljer på samma sätt som man väljer kurs.

Start och slut: Fika och samling 09.00 lördagen den 18 januari i stiftsgården i Rättvik. Kurserna avslutas ca 15.00 på söndagen.

Utrustning: Lakan, örngott, handduk, papper, penna, inneskor och annan personlig utrustning.

Klädsel: Scoutskjorta och varma ytterkläder.

Transport: Ordnas kårvis. Samåk eller åk kollektivt för att spara miljön!

För Borlänge scoutkår gäller

Kostnader Kåren betalar resa, kursavgift och logi i gruppförläggning. Tillägg för enkelrum 350,- för dubbelrum 200,-. .På KS i november tas beslut om deltagare skall betala del av eller hela materialkostnaden till vissa kurser. Materialkostnad 50 - 150/hantverkskurs

Information och anmälan: Maj-Britt Bergsten 22 94 343 alternativ på kurs skall anges och även 3 alternativ på seminarium i prioriterad ordning Anmälan senast 20 november.

Kurser

KursLedareBeskrivning av kursenSpecialmaterial att ta med
1. AssistentAnn-Marie Hammar, Kina NordströmFör seniorer och nyblivna ledare som skall börja vara med på en avdelning.
2. ALU IAnnika Lidin, Benita WallnerLedarutbildning, del I. Del II (ute) i maj, datum bestäms på kursen.
3. SjukvårdDaniel Banck, Henrik Rann
4. Lägerbål och ceremonierConny Olsson, Johan Gustavsson
5. Rep och knoparFrank Weslien, Andreas Johansson, Mattias JohanssonKnopknytning och reparbeten
6. Tälja fortsättningMinno BaarmanTälj en sked eller en slev. Fortsättningskurs på de tidigare trä och tälja kurserna.
7. Hajk, äventyr och mat på trangiaHenrik Skymning, Maria Ekenberg
8. Pedagogik och metodikMarie Ebernå från Kjesäter
9. Lek, sång och ideologi för seniorerÅsa Björklund, Ellinor Johansson, Björn JonssonVad är scouting? Den eviga frågan. Diskussioner varvas med lek och sång.
10. TovningMia Lyttbacka, Judith Klein
11. KorgflätningIrene Dahlman, Anna Wickström, Lilian WickströmFlätning av korgar.Blomspruta för vatten, linjal, klädnypor i trä, vass sax, vass kniv.
12. Läder - basicJan Knutsson

Seminarier

SeminarieSeminarieledareBeskrivning av seminariet
1. Stökiga barnBenita Wallner
2. Gren miniorHenrik Skymning, Anna Ferner
3. Gren juniorErik BredmarErik delar med sig av sitt TG-arbete "Goda ideér från junioravdelningarna" Erfarenhetsutbyte och "juniorprat"
4. Gren patrullPer Wickström, Patrik Zetterström
5. Gren seniorLeif Nilsson
6. MaterielvårdJohan Gustavsson, Conny Olsson
7. PR/Reklam
8. Scoutings historiaÅsa Björklund
9. Krishantering
10. KårfunktionärIngrid NormanKan man sätta likhetstecken mellan avdelningsledare och kårfunktionär? Det är nog oftast den bistra verkligheten att kårfunktionären också deltar i verksamheten som ledare. På gott och ont. Samtalet om kårfunktionären kommer att öppnas med denna fråga.
Infogad bild

Julförsäljning

Vi har inte fått någon information från SSF om försäljning av julkort, adventskalendrar mm. Däremot är det klart att vi kommer att sälja KFUM/KFUK:s populära almanacka. Den kostar 60,-

Birgitta Bergström och Maria Wikblad ansvarar för försäljningen
Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild

Julgranshuggning

Julgranar kommer att huggas söndag 24 november och lördag 7 december. Samling på Tansågården kl. 09.00 båda dagarna. Hjälp behövs av patrull- och seniorscouter samt föräldrar.
Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild

Infogad bild

Ansvarig Tomas Skymning tfn 23 06 62

Julgransförsäljning

Julgransförsäljning sker som vanligt på Tansågården.

Utomhusgranar till advent säljs lördag 31 november

Julgransförsäljning börjar 7 december och pågår fram till jul. Försäljningstider kommer att sättas upp på Tansågården och kommer även i nästa nummer av Kårbladet.

Försäljare behövs. Ansvariga är Anders Åhrman tfn 12 702 och Lars Björkman

Övrigt från KS 14 oktober

§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll KS 2002-09-16 godkändes och lades till handlingarna.

Juniornycklarna till Uvberget har lämnats till Birgitta Bergström. Minior- och patrullscoutnycklarna har inte kommit tillrätta än. Bankfacksnycklar har Pär och Ellinor. Kårordförandenycklar till Tansågården har Birgitta Bergström.

Lathunden är uppdaterad och kommer snart att finnas på TG i tryckt form.

§ 5 ÖVRIGA RAPPORTER

 • Mymlan har mastats av och är klar för upptagning.
 • Fastighetsdeklaration har lämnats in.
 • Ansökan om föreningsstöd har lämnats in.

§ 6 SKRIVELSER

 • SSF-post 0209.
 • Erbjudande om försäljning av Stadskuponger har kommit. Vi säljer inte.
 • e-print & mail har skickat prislista på plastade medlemskort 275-, + 6,80/st. Det finns även andra trycksaker. F n beställer vi inget.

§ 9 PROGRAM

Micke transporterar tält och utrustning till Borganäsvägen på Julmarknaden. Ansvarig för glöggförsäljningen saknas.

§ 12 DELEGATER TILL DISTRIKTSSTÄMMA

KS hade fått delegat från kårstämman att utse delegater. Kåren har rätt att sända 5 delegater.

Som ordinarie valdes: Anna Wänn, Pär Högberg, Lasse Bergsten, Gisela Liss och Maria Wikblad.

Till suppleanter valdes: Maj-Britt Bergsten, Henrik Skymning, Karin Österberg, Jenny Hägglund och Carl Nordin. Dessa var ej tillfrågade, men det kan tänkas att någon kan hoppa in om ordinarie får förhinder.

Delegaterna har obundna mandat.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

 • Pär Högberg får mandat att föreslå kårens 4:e styrelsemedlem i Uvbergsstiftelsen.
 • En tredje person saknas i valberedningen. Alla funderar till nästa möte.
 • Maria ordnar fika före nästa KS.
 • AU sammanträder 18.30 före nästa KS. Seniorledare kallas till detta AU.

§ 15 AVSLUTNING

Ordföranden avslutade mötet och kollade om alla fått fram det de villa ha sagt under mötet. Hon fick positiva svar även på mötet som sådant.

Sedan läste Elinor början på berättelsen; "Vem snodde osten?". Spännande fortsättning följer om en månad.

Infogad bild

Propositioner och motioner till förbundsstämman


Kårstyrelsen har behandlat dessa på oktobersammanträdet med nedanstående resultat. Våra delegater på distriktsstämman skall sedan vara med och ta ställning till hur Dalarnas scoutdistrikt skall rösta på förbundsstämman.

FÖRBUNDSSTÄMMA

Proposition 1 om arvoderad ordförande. KS avslår.

Proposition 2 om policy för unga och vuxna inom SSF. KS bifaller.

Proposition 3 om samhälls engagemang. KS bifaller.

Proposition 4 om framtidsfonden. KS bifaller.

Motion 1 om basprogram typ "Vårt Program". KS bifaller.

Motion 2 om Scoutvaror. KS avslår.

Motion 3 om livssyn i stadgarna. KS var kluvet bl a med hänsyn till vad som kommer att godkännas i scoutlagen. Delegaterna följer debatten på DST och röstar sedan efter eget huvud.

Motion 4 om marknadsföring på Internet. FS rekommenderade att avslå, men att de skulle få i uppdrag att vidareutveckla hemsidan istället. KS avslår.

Propositioner och motioner finns med i "Alltid redo" nr 3/02. Fullständiga texten finns på SSF:s hemsida.

Nattvandring på stan


På lägerkvällen föreslogs att vi skulle ta på oss att delta i nattvandringen en helg till under våren 2003. Lasse har därför varit i kontakt med Monica Malmkvist på kommunen och undersökt möjligheterna.

Det är kö med föreningar som inte gått än. När alla fått möjlighet får de som gick våren 2001 gå igen. Vi får troligen ingen chans förrän ht 2003 eller vt 2004 om nattvandringen finns kvar då.

Tansågården


Infogad bild Infogad bild Infogad bild Infogad bild

Snöskottning

Snart är det dags för snöskottning igen. Föräldrar uppmanas att skriva upp sig för en eller flera veckor på listan som stugfogden satt upp i hallen på Tansågården. Det går även bra att ringa Ingemar Skymning 171 70 så skriver han dit dig på listan.

Parkering

I förra numret att Kårbladet fanns en plan på hur vi skall parkera. Den sitter även på anslagstavlan i hallen

Vi skall parkera på gården och inte på gatan med hänsyn till våra grannar. Det blir extra trångt när det blir snöplogkanter på en redan smal gata.

Medlemsavgifter

Repris med förtydligande

Medlemsavgifter för ht 2002 och vt 2003. Beloppen gäller totalt för båda terminerna.

Fullbetalande medlemmar 290,-
För första syskon 260,-
För ytterligare varje syskon 160,-
Stödjande medlemmar 120,-

Tidningen Redo ingår bara för de som betalar 290,-

Avgiften skall betalas senast på tredje mötet. Pengarna sätts in på kårens postgirokonto 12 43 04-7. Ange namn och avdelning.

Infogad bild

Hänt i kåren

 • Höstfejden
 • Lägerkväll
 • JOTA
 • Båtupptagning

Lägerkväll

40 personer kom på lägerkvällen den 10 oktober i Liljegården. Det var en trevlig lokal, bra uppläggning av mötet och skön stämning.

Bosse började med att till bilder berätta om Holken 2002. Det var 3 fotografer på lägret med digitalkameror. Alla bilderna hade Bosse fått och gjort ett bildspel av. Totalt cirka 600 bilder. Bildspelet rullade på när vi fikade. Efter fikat berättade Per Wikström om Dalacamp VI, nästa sommars storläger på Kopparbo. Intresset för lägret var stort bland de närvarande scouterna.

Kommande nummer

Manusstopp Utgivningsdag
11 nov 26 nov

Läger

På styrelsemötet den 14 okt togs beslut om att hela kåren åker till Kopparbo på Dalacamp VI nästa sommar.

Ev deltar miniorerna i Säters pingstläger i Risshyttan. Miniorledarna bestämmer.

Dalacamp VI

Infogad bild
Karro svarar för information om och anmälningar till Dalacamp VI.

Information november 2002

Junior-, patrull- och seniorscouter 26 juli - 2 augusti.
Miniorer 30 juli - 2 augusti.

 Temat för lägret är Gustav Wasa och hans färder genom Sverige och Dalarna. Under lägret kommer vissa aktiviteter att ha historisk prägel.

2000 - 3000 deltagare väntas till lägret.

Det kommer även att anordnas ett familjeläger samtidigt.

Det kommer mer information längre fram hur vi i kåren kommer att förbereda oss för lägret, anmälningstider, kostnader o s v. Lägerkommitté är inte tillsatt än. Vissa ekonomiska beslut måste fattas av kårstyrelsen.

Mer information om lägret finns på Kopparbos hemsida www.kopparbo.com

Information december 2002

Ellinor preliminäranmäler 16 scouter (msc, psc och ssc) Kontaktperson för kåren utses på nästa KS

Information Januari 2003

Anmälningsblankett delas ut i slutet av febr. och anmälningar lämnas in i slutet av mars.

Information mars 2003

Kostnader för kåren deltagare bestämdes KS.

Patrull- och seniorscouter 1.200. Föräldrar skjutsar till och från Kopparbo.

Karro kommer att dela ut anmälningspapper i början av mars.

Kåren betalar för ledare. Skulle det bli fler ledare än vad som behövs för antalet scouter skall ledare på avdelning i första hand inte behöva betala. KS beslutar om kostnad för övriga om det blir aktuellt.

Information april 2003

Anmälningspapper har delats ut. Av dessa framgår bl a att anmälningsavgiften är 200,- och skall betalas i samband med an- mälan. Denna avgift återbetalas ej. Resterande kostnad betalas enligt lägermeddelande.

På senaste KS bestämdes att Karro anmäler 2 ledare. Blir det fler ordnar vi extraplatser. Intresserade ledare anmäler sig till Karro.

Eftersom det kommer at bli en ganska liten grupp från kåren kommer vi att kontakta någon annan kår som vi kan bilda by tillsammans med.

Mer information kommer senare.

Läget den 12 maj:

Dalacamp VI. Ellinor har pratat med flera kårer som vi kan bo tillsammans med. Vi håller kontakt med Ornäs och Stora Tuna. 8 scouter och 2 ledare har anmälts, men ännu finns inga namn på ledare. Ellinor pratar med patrullscoutföräldrar. 2 seniorer kan vara intresserade att åka med som ledare, med det behövs vuxna också.

Hemsida: www.kopparbo.com


3 deltagare + 2 seniorer som ledare (+ Föräldrar)

JULAVSLUTNING

För ledare, seniorer och föräldrar som varit

med på avdelningarna

Den 9 december är det julavslutning för ledare, seniorer och föräldrar som varit med på avdelningarna

Samling i Uvberget 18.30. Parkera på parkeringen före bommen eller på adplatsen, och vänta där tills ni "blir omhändertagna".

Vi kommer att vara ute, så ta på er varma kläder om det är kallt (jag för min del hoppas på snö!) Vi håller på i ca en timme.
Infogad bild
Efter julavslutningen har styrelsen styrelsemöte. Då är vi inne i
Uvbergsstugan, (jag har sagt till om att värmen skall sättas på)

Välkomna! Jag hoppas att få se er alla där!

// Ellinor


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen