Borlänge Scoutkår
Infogad bild
Kårbladet
Borlänge Scoutkår okt 2002 årg. 17

HÖSTFÄRGER I SKOGEN
Infogad bild

I detta nummer bl a [göm]
Ellinor, ny ordförande
Avdelningar
Kårdag Uvberget
Nycklar
ÖVrigt från KS
Styrelse, Revisorer
Uvbergsstiftelsen
Styrelsemöten
Övriga funktionärer
Kårstipendiet
 Parkering Tansågården
Kårblad ej på e-mail
Aktion julklappen
JOTA
Hänt i kåren
Ullis
Medlemsavgifter
Lägerkväll
Kommande nummer
Ledarmiddag
 

Ellinor vår nya Kårordförande

Infogad bild

Borlänge är en kår att räkna med, Borlänge skall ut och leta ost! Vad det innebär kommer styrelsen och andra intresserade att få veta på styrelsemötena, och sedan sprida det vidare till er andra. Till våren har vi 5 avdelningar, med full ledarbesättning.

Under året skall vi satsa på utbildning. Jag hoppas att alla föräldrarna på psc-avdelningen vill följa med till Rättvik och lära sig att tälja, något hantverk eller något annat bra. Och alla ni andra ledare också, förståss. Håll ögonen öppna för information i slutet av oktober. Kanske är det någon ledare som vill gå ALU veckolång, eller TG? Tveka inte - åk! Det kommer ni att ha igen mångdubbelt. Är det svårt att vara borta från familjen kan ni ta med den! Lär något nytt och träffa andra scouter. Själv gick jag Gröna spåret i somras, tillsammans med min gamla pappa från Lilla Edet. Vi hade en toppenvecka. Att åka på distriktsarrangemang är också viktigt. Distriktsråd, Tekla, stämmor mm.

Jag heter alltså Ellinor Johansson och bor i Falun tillsammans med en bra sambo, som jag faktiskt hittat på scouterna. På dagarna jobbar jag på en miljökonsultfirma som heter Tellus miljömanagement. På fritiden scoutar jag mest. Jag är med i distriktsstyrelsen som vice distriktsordförande (om jag nu blir vald igen) och är också med i distriktsutvecklingsgruppen, en grupp som arbetar på förbundsnivå med utveckling av distriktsstyrelser.

Avdelningar

En del av texten om avdelningar hade fallit bort i förra numret. Här kommer därför uppgifter om tider och platser för avdelningsmöten

Flygarna, minior Tansågården tisdagar 18.00 - 19.30
Skogsdjuren, patrull Tansågården torsdagar 18.30 - 20.00
B-laget, senior Tansågården torsdagar 19.30 ----

Avdelningsmötena hålls ibland på andra platser. I fönstret på Tansågården finns programmen uppsatta.

Rapport från terminsstarten

Infogad bild
Efter värvning i Forssaäng- och Tjärnaskolorna finns nu cirka 20 scouter på avdelningen. Ledare är Birgitta Bergström, Maria Wikblad, Henrik Skymning, Karin Österberg och Anna Wänn.

Dessutom finns 2 nya föräldrar som ledarassistenter på avdelningen.
 
Infogad bild
15 scouter. Ledare är Mikael Eriksson. Även Peter Wikman på vissa möten. Cirka 10 föräldrar har ett rullande schema där minst 2 föräldrar är med som ledare på avdelningen. Ett planeringsmöte har hållits och ett avdelningsmöte lett av Bosse Bergström-
 
Infogad bild
Cirka 10 scouter. Ledare är Bosse Bergström och Jenny Hägglund. Mer om seniorerna i nästa nummer.

Kårdag Uvberget

Lördag 14 september. En fin höstdag. Blåsigt men relativt varmt fortfarande. Ett par sköna timmar utan något stressigt program.

Det blåste rakt in i Uvbergsviken. Några erfarna paddlare klarade av vågorna. Några tog sig också tillbaka till bryggan, andra fick hämtas inne i badviken. Bosse gjorde en tur i en optimistjolle. Det såg häftigt ut. Någon tur med Mymlan blev det inte.

Birgitta visade de nya miniorerna med föräldrar runt i stugorna Det var roligt att så många föräldrar följde med sina scouter ut till Uvberget.

Vi har i flera år försökt få med fler föräldrar på våra aktiviteter. Denna termin har börjat mycket bra eftersom vi fått gensvar både på Kårupptakten på Tansågården och denna dag i Uvberget. Familjescouting stärker sammanhållningen istället för att splittra familjerna.
Infogad bild Infogad bild Infogad bild

Nycklar Tansågården

Ingemar Skymning sköter nyckelutlämning till Tansågården. 40,- lämnas som deponi tills nyckel återlämnats. Det är många nycklar som inte återlämnats av personer som inte längre är aktiva i kåren. Om någon er läser detta; kontakta Ingemar tel 17170.

För att Ingemar skall kunna ha koll på nycklarna får de inte överlåtas till någon annan utan att Ingemar meddelas.

De finns 3 omgångar nycklar till förrådet på Tansågården. En i stora stugan, en hos Ingemar Skymning och en hos Birgitta Bergström.

Låsning Tansågården

När ni lämnar Tansågården. Se till att dörren gått i lås, (måste tryckas till). Det övre låset i förrådsdörrarna skall vara låst med den långa nyckeln. Annars gäller inte försäkringen..

Uvberget

Kåren har 5 nycklar till Uvberget. Varje grenansvarig skall ha en nyckel. Dessutom finns 2 seniornycklar. Seniornycklarna sitter tillsammans med My´s resp Mymlans nycklar på Tansågården. För närvarande är det oklart var msc-, jsc- och pscnycklarna finns. I fortsättningen skall sekreteraren föra lista på vilka som har nycklar och se till att nycklarna lämnas över vid byte av grenansvariga. Alla som har nycklar eller vet var de finns skall meddela det till sekreteraren, för närvarande Lasse Bergsten.

Övrigt från KS 16 sept.

§ 5 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll KS 2002-08-18 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 8 SKRIVELSER

  • Tackkort från Gisela och Therese för att de fick vara med på Holken 2002
  • Ansökan om föreningsstöd skall var inlämnat senast 15 oktober. Ellinor, Pär och Lasse ser till att den blir ifylld och inlämnad.
  • SSF-post 0208
  • Tack och adjö från Scoutvaror
  • Inbjudan öppet hus 23/9 från Borlänge Civilförsvarsförening

§ 9 EKONOMI

SLUG (seniorlagsutbildning) Kåren betalar del av avgiften, deltagarna resten.

Ellinor gör lathund för nya ledare, där det bl a står hur avdelningsbidragen skall användas.

§ 10 TECKNANDE AV FIRMA

Kårkassören Pär Högberg och ordföranden Ellinor Johansson medgives rätt att var för sig teckna firma för Borlänge Scoutkår.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Avdelningsprogram lämnas till kårordföranden.

De ledare som har e-mailadresser ombedes lämna adresserna till Pär.

Styrelse, Revisorer

På kårstämman 2002-09-16 valdes nedanstående styrelseledamöter. Uppgifterna i styrelsen fördelades på efterföljande styrelsemöte. Fyllnadsval på de poster som ej besatts delegerades till kårstyrelsen att utföra.

Kårordförande (vald av KST) Ellinor Johansson
1:e vice kårordförande (vald av KST) Birgitta Bergström
Kassör Pär Högberg
Sekreterare Lars Bergsten
Miniorrepr Maria Wikblad
suppl. Karin Österberg
Patrullrepr Gisela Liss
Suppl. Mikael Eriksson
Seniorrepr Bosse Bergström
Suppl. --
Seniorlagsrepr Väljs av B-laget
suppl. -?-
Föräldrarepresentanter Jonas Lindh
Anders Jansson

Revisorer

Ordinarie Christer Sigrand
Per Kjellin
suppl. Ingvar Bergström

Valberedning

Utses på delegat av kårstyrelsen

Uvbergsstiftelsen

Till kårens representanter att väljas in i Uvbergsstiftelsen valdes:

Mikael Eriksson 2 år omval
Lars Roenius 1 år föräldrarepr nyval
Seniorrepr och suppl. föreslås av B-laget
Ingemar Skymning 1 år revisor omval
Arne Boström 1 år revisorsuppl. omval

Bosse Bergström Pär Högberg valdes på 2 år ifjol och har således 1 år kvar på mandatperioden.

Ytterligare en representant får utses av kårstyrelsen

Delegater till distriktsstämman

Utses på delegat av kårstyrelsen

Kårstyrelsemöten

Kårstyrelsemötena börjar när inte annat anges i kallelsen alltid kl. 19.00.på Tansågården. Dagar finns i terminsprogrammet.

Klockan 18.30 är det fika med allmänt prat. Den 14 okt ordnar Ellinor fika.

Du är välkommen till dessa möten även om du inte är med i styrelsen. Halvtimmen före mötet är till för att kunna klara av diverse frågor som inte behöver tas upp på KS. Här finns alltså en möjlighet att träffa och prata med andra, om det är något som behöver klaras ut eller informeras om.

Övriga funktionärer

Kårutbildare Maj-Britt Bergsten
Karolina Lindeberg
Administrativ sekreterare Maj-Britt Bergsten
Postmottagare Lars Bergsten
Båtar Bosse Bergström
Pär Högberg
Båtkontrollant Kalle Mattson
Kanoter bokning Tomas Skymning
hyrs ej ut externt längre
Kårbladet Maj-Britt Bergsten
Lars Bergsten
Scoutvaror Bo Karlsson
Materialförvaltare Mikael Eriksson
Stugfogde Tansågården Ingemar Skymning
Lokalt aktivitetsstöd Janet Lundqvist
Julförsäljning
Julgranshuggning Tomas Skymning
Julgransförsäljning Anders Åhrman
Lars Björkman
Loppmarknad Anders Wängermark
Carina Högberg
Majblommor Birgitta Bergström

Kårstipendiet

Sista ansökningsdag för seniorstipendium är 31 oktober. Ansökan lämnas till seniorledare eller ordförande. Dessa kan också berätta vilka regler som gäller för stipendiet.

Parkering

Det är smala gator i Bergslagsbyn.

Speciellt på vintern är det mycket svårt att komma fram när bilar har parkerats på gatorna speciellt på Tansågatan. Det händer att det är omöjligt för våra grannar att komma in till sina hus p g a att vi parkerat olämpligt. Undvik att parkera mittemot grannars infarter.

Det får plats minst 9 bilar på vår tomt.
Infogad bild
Vid Avdelningsmöten:
Lämna platserna närmast gatan åt föräldrar som ska lämna och hämta scouter.

Finn fem fel.

Några av er har kanske varit med om tävlingen Finn Fem Fel. Den går ut på att man har 2 bilder som är nästan lika och så skall man hitta olikheterna. Det skulle gå att göra en tävling av förra numret av Kårbladet.

Det var inte tillräckligt med att korrekturläsning i det numret. Det fanns massor med fel kvar i den tryckta utgåvan. I nätutgåvan hade 8 stavfel rättats och dessutom har 5 andra rättningar gjorts. Hur många stavfel hittade du?

Vi får bättra oss med korrekturläsningen i fortsättningen. De som har lust kan ju rapportera mängden fel i detta nummer till oss.

Lasse och Maj-Britt

Inget Kårblad via mail längre

De som tittat på Kårens nya hemsida borlange.scoutkar.nu de senaste veckorna har säkert upptäckt att Pär Högberg lagt in förra numret av Kårbladet på hemsidan. Hans redigering är mycket bättre än de Kårblad som sänts på e-mail. Därför hänvisas till hemsidan i fortsättningen. Tryckta nummer kommer att ges ut även i fortsättningen. Är det någon som vill ha Kårbladet per post; meddela oss på tfn 22 94 34 eller via mailadressen på sid. 15.

Infogad bild
Kalle Mattson informerade på senast KS om Aktion Julklappen 2002 Det är Läkarmissionen som håller i detta. Aktionen gäller att skicka standardpaket med julklappar till barn i Östeuropa.

Varje paket skall innehålla 1 skrivbok, 1 blyertspenna, 1 suddgummi, 1 ritblock, 1 ask färgkritor/tuschpennor,1 tvål, 1 tandborste, 1 tub tandkräm, 1 tablettask, 1 vykort eller någon bild på något ?typiskt svenskt?, 1 julhälsning från den som skickar paketet. Lämpligt projekt som passar alla avdelningar. Gillescouterna skall använda pengarna som samlades in på Sankt Georg till detta. Kanske något som våra scouter kan göra tillsammans med Gillescouterna.

Avdelningsledare kan kontakta Kalle Mattson tfn 17972 för mer information. Papper om detta finns också på Tansågården.

JOTA

JOTA (jamboree on the air) kommer i år att bli i Uvberget lördag - söndag den 19 - 20 okt med början kl. 10.00. Seniorerna kommer att vara där tillsammans med Stora Tunas seniorer. Våra patrullscouter kommer att sova i vindskydd och även ha andra aktiviteter. Våra miniorer har övernattning fredag - lördag

Svensk JOTA/JOTI information
---
18 personer

Hänt i kåren

  • Avdelningarna har startat
  • Kårdag i Uvberget
  • Kårstämma
  • SLUG (seniorlagsutbildning)

Grattis Ullis

Kåren har sent omsider gratulerat Ulrika Klyftell, som de senaste åren varit ledare på junioravdelningen. I våras födde hon sin första dotter och har därför gjort ett uppehåll som ledare

Kårbladet instämmer i gratulationerna.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för ht 2002 och vt 2003. Beloppen gäller totalt för båda terminerna.
Fullbetalande medlemmar 290,-
För första syskon 260,-
För ytterligare varje syskon 160,-
 
Stödjande medlemmar 120,-
Tidningen Redo ingår bara för de som betalar 290,-

Samtliga avgifter är oförändrade sedan föregående år.

Lägerkväll på Liljegården

Infogad bild
Borganäsvägen 22
Missionskyrkan

Torsdag den 10 oktober
Kl. 18.30 till cirka 20.00
Infogad bild

Eftersom det i år finns en stor andel nya medlemmar i kåren kommer lägerekot att utformas som en lägerkväll.

Förutom bilder och berättelser från sommarens läger lämnas information om läger i allmänhet och planerna för nästa sommar. Det finns även planer på ett familjeläger.

Detta är en familjeaktivitet


40 deltagare

Kommande nummer

ManusstoppUtgivningsdag
14 okt29 okt
11 nov26 nov

Idéer och manus till
Maj-Britt och Lasse 22 94 34 maj-britt.bergstentelia.com

Välkomna till
Årets kulinariska högtidskväll på
Restaurang Ljusgården
Hushagsgymnasiet

Onsdag den 6 november
kl. 18.00

Inbjudan gäller alla ledare, funktionärer, seniorer och övriga intresserade som vill äta gott och ha trevligt tillsammans.

I år bjuder vi speciellt in nya ledare och intresserade föräldrar. Det brukar vara en skön kväll med god mat.

Priset för en tre-rätters middag är cirka 120 kronor.

Anmälan till Maj-Britt eller Lasse tfn 22 94 34 senast den 24 oktober.

Ni får då veta menyn som består av minst 3 alternativ på såväl för- rätt, varmrätt och dessert. För att få flyt på serveringen väljer ni redan vid anmälan vad ni vill äta.

Välkomna

Maj-Britt och Lasse

12 deltagare


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen