Borlänge Scoutkår
Infogad bild
Kårbladet
Borlänge Scoutkår april 2002 årg. 17

Infogad bild
Infogad bild Infogad bild

I detta nummer bl a [göm]
Utgivningstider
Avdelningar
Kårplanering
Loppmarknad
Majblommor
Trunpetsolo
Scoutvaror
Övrigt KS
 Båtar
Pingstläger
Hänt i kåren
Programtillägg
Holken 2002
Nornhajken
Stålpilen, Bågen
Sankt Georg
 

Kommande nummer

Manusstopp Utgivningsdag
17 april 6 maj
22 maj 3 juni

Dessa tider är planerade, men det är litet osäkert om det blir 2 nummer till. Kanske det bara kommer ett i mitten av maj istället. Beror på vår tid.

Redaktörerna

Efter en vinter med få kårarrangemang, kommer nu en hektisk vår istället. I detta nummer finns flera inbjudningar.

Vi har haft en givande kårplanering. Hela protokollet finns med i detta nummer. Hoppas att det löser sig med ledare i höst. Det har varit ansträngt detta år. Bl a har vi redaktörer märkt av att vi nästan inte fått några artiklar från avdelningarnas hajker och utfärder. Själva har vi inte kunnat vara med och göra reportage. Därför har det inte stått så mycket om vår viktigaste verksamhet, den som utförs på avdelningarna.

Det blev fullt Kårblad utan något avsnitt om Uvberget. Vi har 4 pärmar hemma med protokoll mm från de 20 senaste årens verksamhet i Uvberget. Någon gång, troligen i höst får ni veta en del av vad som hänt under de åren.

Maj-Britt och Lasse tel 22 94 34 maj-britt.bergstentelia.com

Avdelningar

Infogad bild
1 ? 2 mars övernattning på Tansågården med 12 scouter och 3 ledare. Övernattningen var mycket uppskattad. Birgitta som även var med tycker att vi har fått nya duktiga ledare.
 
Infogad bild
15 ?16 mars hajk i Uvberget 8 scouter och 5 ledare inkl förälder Det var isträning som gällde för denna hajk. Efter en ordentlig genomgång av iskunskap följde isdubbstävling och livlinekastning på levande mål. Det gav mer poäng när livlinan kastades så att Ebbe kunde ta den utan att först bli träffad i huvudet. Flera öar besöktes, där olika uppgifter löstes. På kvällen var det ljusspår och på iniativ av en scout gjordes pepparkaksgubbar i snön. Istället för traditionell kvällssmörgås bakades bananpaj.
 
Infogad bild
Infogad bild
10 patrullscouter har tävlat mot 6 seniorer. Seniorerna vann.

På senaste KS uttryckte kårstyrelsen sin stora uppskattning för allt det arbete Ebbe lägger ner genom att vara med på två avdelningar.

Kårplanering i Tronsjö bagarstuga
16 mars kl 09.00 ? 20.45

Infogad bild

1. Öppnande

Anna-Maria Rosell hälsade alla välkomna till kårplaneringen.

2. Kårprogram

Fjolårets aktiviteter gicks igenom och utvärderades. Vi tittade också på om något äldre program skulle tas upp på nytt. Gillescouternas gökotta skall tas med i kårens program, men i vår anordnar de en resa till Kjesäter istället.

Tomas Skymning dök upp just när vi diskuterade Stålpilen och hur vi skall öka deltagarnantalet. Vi bestämde att ett antal andra scoutkårer och föreningar skall bjudas. Ansvar för att dessa kontaktas lades på olika personer. Tomas underrättar Stora Tuna och Ornäs om vårt beslut. Vi förutsatte att de inte skulle ha något emot vårt iniativ. Vi tog på oss att ansvara för 5 kontroller. Betalning lika som de senaste åren = Borlänge, Ornäs och Stora Tuna delar på kostnaderna.

Programmet för hösten bestämdes. Det kommer i sista numret av Kårbladet denna termin. Program för våren 2003 hann vi inte med. Det kommer att fastställas någon gång i höst.

3. Läger

Bosse berättade om ?Holken 2002? (7 kårer har läger på samtidigt samma plats med gemensamt program). Lägret blir 31 juli ? 5 augusti i Vassbo. Temat är ?scouterna och kompisarna i skogen?. Lägret planeras för drygt 100 deltagare. Kårens junior- patrull- och seniorscouter kommer med. Miniorerna åker till Risshyttan och är med på Säters pingstläger eftersom inga ledare kunde vara med på lägret i slutet av juli.

4. Ledare

Anna-Maria redogjorde för dagsläget beträffande ledare inför hösten. På minior saknas 2 ? 3 personer. På patrull saknas avdelningsledare och en assistent.

Synpunkt från Naomi. Behöver någon hjälp av seniorer är det bättre att den som behöver hjälpen frågar någon senior direkt istället för att gå via seniorledarna. Anna-Maria har gjort det med gott resultat.

5. Ledarenkät

Sam presenterade ledarenkäten som genomfördes våren 2001. Några slutsatser: Ledarna tycker att det är segt med avdelningsmötena. Däremot är övrig verksamhet som hajker och läger mer stimulerande. De flesta är nöjda med det de håller på med. Kvalitet skall prioriteras framför kvantitet.

Enkäten genomförs nästa gång våren 2003. Det är för ofta att göra det varje år.

Programplanering diskuteras och vilken hjälp det finns att hämta från tidigare genomförda möten. Bra om det finns rullande årsprogram som går att använda flera gånger. Det finns en hel del erfarenhet inom kåren och olika skrifter och böcker som SSF har gett ut. Maj-Britt undersöker vad SSF har och vilka böcker som finns på Tansågården. Intressant material köps in.

6. Ledarrekrytering - rapport från Rättvikskurs

Christoffer hade gått kursen ledarvård och ?rekrytering och berättade bl a följande:

Positiva och utvilade ledare mår bra och fungerar bäst. Utbilda nya ledare, se till att de kommer med i gemenskapen, tag hand om och uppmuntra. Låt ledarna få egna upplevelser utan att jämt ha ansvar för andra.

Framtidsvision för en kår:

Fungerande avdelningar för msc, jsc, psc och ssc. 3 ledare och 20 scouter på varje avdelning Kommunikation styrelse - ledare är viktig. Få med fler unga i styrelsen. Tänk på att inte ha för långa styrelsemöten, och att de är begripliga för nya styrelsemedlemmar, och de scouter som besöker ett styrelsemöte, för att lära sig vad styrelsen arbetar med. Föräldraförening som kan ge ledare hjälp när det behövs på möten.

Sätt mål för varje termin. Ledarna vad de vill lära scouterna och scouterna vad de vill lära sig.

7. Avstämning av satta mål (strategiplan)

Mål till årets KårplaneringMåluppfyllelse
1. En minior, en junior, en patrull och en senioravdelning med 20 barn/avdelning
Avdelningarna finns men med färre barn.
2. Vi skall ha roligt
Tungt för vissa ledare
3. Verksamheten skall uppfattas såsom meningsfull
Ja, på alla avdelningar
4. Vi skall ha en fungerande verksamhet
Ja
 
Treårsmål
Storleken på kåren skall var 50 % större
Efter ett år har med lemsantalet minskat

För att nå de uppsatta målen skulle styrelsen arbeta med en plan för

 • Hur vi skall synas mera
 • ledarutveckling

Någon plan upprättades aldrig, vi har synts litet och någon aktiv ledarutveckling har inte genomförts förutom att många ledare gick olika Rättvikskurser.

8. Mål till nästa kårplanering

 1. Fem fungerande avdelningar (2 msc, 1 jsc, 1 psc och 1 ssc)
 2. Fyra ledare på varje avdelning
 3. Fullt antal scouter på varje avdelning (15 ? 20 på msc ? psc 10 ? 15 på ssc)
 4. Öka samarbetet med andra kårer
 5. En ?himla? bra ny ledaraktivitet

Vi söker hjälp hos distriktet för att rekrytera nya ledare och scouter. Ellinor framför detta på distriktets nästa styrelsemöte. Vi vill ha svar före KS 17 april.

Förslag på att ordna båtkvällar en gång i veckan under sommaren för kårmedlemmar och övriga. Ett sätt synas som kan ge fler medlemmar. Men troligen har vi f n inte ledar/ skepparkapacitet för att klara av det.

Diskuteras om åldersfördelningen skall ändras mellan psc och ssc. Frågan lämnades öppen. Läget i höst får avgöra om frågan är aktuell då.

Anna-Maria tar upp punkten 4 med Stora Tuna i samband med Sankt Georgsplaneringen. Vi är öppna att diskutera samarbete alltifrån gemensamma aktiviteter mellan avdelningar till gemensamma kårfunktioner

9. Födelsedagsuppvaktning

Birgitta Bergström uppvaktades med blommor och scoutvas för att hon fyllt jämna år

10. Bakning och avslutning

För att få avbrott i allt planeringsarbete var 3 långpass framför ugnen inlagda.

På förmiddagen bakade den manliga delen scones till förmiddagsfika.

Till lunch bakade och gräddade alla varsin pizza. Om Jennys gräddning går det att läsa om i Kårbladet.

Vi åt tårta till eftermiddagsfikat då vi uppvaktade Birgitta, men den hade vi inte bakat i ugnen. Birgittas chokladrutor var också bakade i förväg.

När eftermiddagen led mot sitt slut vidtog den riktiga brödbakningen. Maj-Britt hade gjort knäckebrödsdeg. Knäckebrödet räckte både till kvällsmat och några kakor till var och en, att ta med sig hem. Det blev en lång måltid eftersom alla tyckte det var så gott med nybakat bröd och sallad. Och att kunna sitta och småprata bland scoutkamrater utan att behöva komma fram till en Naomi diskar massa beslut. Allt det hade vi degblandaren ju redan klarat av under dagen.

Vid protokollet
Lars Bergsten

Borlänge Scoutkårs

LOPPMARKNAD

På Gylleskola

Lördagen den 27 April 2002 Klockan 13-15

Gör Vindsröjning/lagerrensning eller ni som byter bostad: skänk oss saker som vi kan sälja på våran Loppmarknad.

Behållningen går till kårens verksamhet.

Vi tackar på förhand för alla bidrag, stora som små

Inlämning av saker till Gylleskola, Gymnastiksalen.
fredagen den 26 April kl. 18-20
lördagen den 27 April kl. 9-11
Vi hämtar gärna saker som ni vill skänka. Ring i god tid till: Anders och Carina tel. 0243-84 371, Svend och Ruth tel. 0243-22 51 16 eller Eva tel. 0243-22 64 96
Infogad bild

Hjälp till årets Loppmarknad

Nytt för i år är att vi kan köpa Chili Concarne, sallad och bröd för 20:- så slipper vi åka iväg och äta.
Tag med tallrik, bestick ock mugg.
B-Laget bjuder seniorerna på mat.

För att Henrik skall kunna beräkna maten så är det bra om ni hör av er till någon nedan.

Närmare 50 försäljare behövs under lördag eftermiddag.
För att få ihop så många behövs det att både scouter och
föräldrar ställer upp och hjälper till. Det behövs även
hjälp med uppackning på fredag kväll och lördag förmiddag. Man behöver inte vara där hela tiden. Vi är tacksamma för den hjälp vi får.

Tider: Fredag 18-20
Lördag 9-16

Avdelningsledare: stöt på era scouter och föräldrar!

Anmälan till
Lasse Bergsten tel 22 94 34
Anna-Maria Rosell tel 86 448
Anders & Carina tel 84 371

Majblommor Infogad bild

Försäljning

Den 17 april är första försäljningsdag. På sista mötet före första försäljnings kommer Birgitta Bergström att dela ut blommor till alla scouter som vill sälja.

På Loppmarknaden den 27 april säljs majblommor. Köpare som inte hittar någon försäljare hänvisas till Kajan och Turistbyrån.

Om ni har frågor går det bra att ringa

Birgitta Bergström23 27 40
Lasse Bergsten22 94 34
Priser
Småblommor 10,-
Kransar 30,-
Fönsterblommor 15,-
Trafikantblommor 15,-

Vart pengarna går

Majblommekommittén i Borlänge delar ut pengar till barn i Borlänge som har det besvärligt till följd av sjukdom, handikapp: eller social. situation. Ifol delades 33.000 kr ut. Pengar går även till Majblommans Riksändamål Forskning om barn, Galtarö Sommargård och informations om barns situation i Sverige.

Revelj ? Underhållning ? Tapto

Behöver ni trumpetsolo på någon av era övernattningar, hajker, läger eller i något annat sammanhang så ställer jag gärna upp.

Jag har överraskat gillescouterna en gång, och det gav mig mersmak..

Är ni i Borlängetrakten räcker det att jag får vara med och dela på eran matsäck för att jag skall komma.

Henrik Skymning tel. 853 72

Scoutvaror

Behöver du scoutskjorta, halsduk, sölja, någon scoutbok eller annat är det Bo Karlsson som du skall kontakta. Det är hand som har hand om kårens försäljning av scoutvaror.

Han bor på Älvåsgatan 25 i Forssa och har tel 178 21. På grund av hans arbetstider kan det ibland vara svårt att få tag i honom. Det går då bra att skicka ett mail istället. Så kontaktar han dig.

bo.karlssonsadelmakaren.nu

Övrigt från KS 16 mars 2002

§ 6 SKRIVELSER

 • Katalog från Tjäderläder finns på Tansågården.
 • Inbjudan till årsmöte med Sveriges Nationaldag i Borlänge den 23 mars. Verksamhetsberättelse mm var bifogad. Ingen från kåren går dit.
 • Tecnoland säljer en Moskoselkåta för 40.000. Kåren är ej spekulant
 • Arrangemang i Borlänges upplevelseguide skall vara inlämnade senast 8:e april. Vi har inget som skall stå med.
 • SSF-post 0202 har kommit via e-mail. Lasse mailar den till övriga styrelsemedlemmar i fortsättningen.
 • Nyhetsbrev nr 1 2002 har kommit. Bokningsläget visar på en rekordsommar för ett s k mellanår = år utan storläger.
 • Kallelse till Sensus årsmöte den 25 maj. Ingen deltagare från kåren.
 • Kallelse till Borlänge Föreningsråds årsmöte den 23 april. Ingen från kåren deltar. Föreningskurs på Fornby 23 mars för kassörer, sekreterare och ordföranden.
  Alla tillsammans på Gammelgården 7 september. Anmälan om deltagande senast 21 augusti. Om inte Skogens Dag blir av i år är vi intresserade av detta arrangemang.

§ 7 EKONOMI

Pär betalar 2.500,- för ständigt medlemskap i till Scoutmuseets vänner. Årsavgiften är annars 150,-. Vi har betalt den i flera år. Engångsbeloppet motsvarar 17 årsavgifter.

Bokslutet har lämnats till revisorerna.

§ 8 UTBILDNING

Vi skall försöka få med några ledare på ALU i höst.

§ 11 TANSÅGÅRDEN

Olika lösningar diskuterades om hur vi skall få gräsklippningen att fungera på Tansågården i sommar. Första alternativet blev att Bosse frågar om några seniorscouter kan ta på sig 5 veckor var. Rapport på nästa KS.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Birgitta tackade för födelsedagsuppvaktningen på Kårplaneringen. Vasen med scoutliljan är mycket fin.

Båtar

Henrik har tidigare avsagt sig ansvaret för båtarna när han började som ledare på minioravdelningen.

På Kårplaneringen diskuterades hur vi skall få båtarna i sjön i år. Det borde vara de som använder båtarna som hjälper till. Det är heller inte meningen att seniorledarna ensamma skall göra allt arbete. Så har inte varit fallet. Vi har få skeppare kvar i kåren. De senaste åren har många seniorer gått kurs, men sedan har de flyttat från Borlänge. Frågan om hur vi skall göra med båtarna i framtiden diskuteras också, men inget beslut togs.

Pär och Bosse åtog sig att ansvara för att Mymlan kommer i sjön i sommar. För My ansvarar redan Bosse med seniorerna.

Säters pingstläger i Risshyttan

Det är nu klart att våra miniorer åker till Risshyttan under pingsthelgen och är med på Säters årliga läger där. Det är en av höjdpunkterna i Säters scoutkår och det är roligt att vi fått möjlighet att vara med dem där.

Hänt i kåren

 • Miniorövernattning
 • Juniorövernattning
 • Kårplanering

Hört på Kårplaneringen

?Nej, nej, den är jätteklar. Den brinner i ena kanten? Jenny gräddar sin pizza i bakugnen under Kårplaneringen.

Tillägg till Kårprogram

6 juni skall vi vara med på nationaldagsfirandet i Liljekvistska parken. Efteråt hålls budgetmöte på Tansågården.

10 juni blir Cykelutflykt för ledare och funktionär.

Anteckna kvällarna i era almanackor. Det kommer närmare uppgifter i nästa nummer

Holken 2002 Infogad bild

Lägret i Vassbo har nu fått ett namn som associerar till lägertemat. Det skall nämligen handla mycket om vad vi kan göra och vad vi inte skall göra för våra kompisar i skogen.

Lägerbrev nr 1 har delats ut till junior-, patrull- och seniorscouter. Nästa lägerbrev kommer i början av maj.

Eftersom lägret blir i Vassbo och därför blir lättillgängligt för alla i Falun ? Borlänge- Säterområdet kommer att vara möjligt för alla intresserade att besöka lägret under längre eller kortare perioder. I nästa nummer av Kårbladet kommer vi att berätta mer om vad som kommer att hända under de olika lägerdagarna.

Lägerledningen hoppas att lägret skall ge en fin och minnesvärd upplevelse för alla deltagare, och att vi skall lära känna ledare och scouter i de olika kårerna. Detta leder förhoppningsvis till att vi i fortsättningen skall kunna ha större utbyte av varandra. Bl a kan det innebära att varje kår under nästa år får vara med om något aktivitet hos någon/några av de andra kårerna.

Vi hoppas också att även scouterna får egna kontakter i grannkårerna.

28:e Nornhajken

Hedemora scoutkår inbjuder till 3-dagarstävlignshajk i trakten av Norns gamla bruk

Tid24-26 maj 2002. Gemensam start fredag kl 19.00
DeltagareKlass A: Seniorscouter. En ledare får delta
Klass B: Ledarlag. Alla tävlande över 18 år.
Klass C: Patrullscouter. En seniorscout får delta.
(3-8 deltagare /patrull)
Anmälan(senast 8 maj)
Kina telefon 0225-711555
Sven telefon 0225-13160
Kostnad100 kr per patrull + 100 kr/deltagare. Insättes på Pg 98345-8. Ange patrull- och kårnamn samt klass. Anmälan är bindande.
SamlingMeddelas vid anmälan.
HemresaSöndagen den 26 maj. Deltagarna avhämtas vid Norns bruk kl 15.00.
FörläggningI tält eller vindskydd so varje patrull skall ta med.
Tältet/vindskyddet transporteras av arrangörerna till övernattningsplatserna. All övrig utrustning skall bäras.
OBS! Varje lag skall medföra egen utrustning till övernattningarna. MÄRK ER UTRUSTNING!
ProviantVarje patrull tar med egen mat för hela hajken.
Personlig utrVarma kläder, regnplagg, scoutdräkt, kniv, nål, tråd, papper, penna, tallrik, mugg, bestick, vattenflaska, badkläder, kängor eller stövlar, gymnastikskor, sovsäck, ryggsäck, ficklampa, sugrör och en cocosnöt.
PatrullutrYxa, livlina, kompass med grader, kartfodral, tält eller vindskydd, tändstickor, första förband, stormkök, väckarklocka, vattenflaska, hammare, ett stearinljus, och 3"spik.
PACKA VATTENTÄTT!

Infogad bild
ALLA SCOUTPATRULLER OCH ÖVRIGA INTRESSERADE I BORLÄNGE MED OMNEJD INBJUDES TILL 61:a STÅLPILEN
Samlingkl 10.00 lördag den 4 maj 2002
PlatsBåtstabadet
UtrustningKläder för utomhusaktiviteter. Matsäck, kniv (gäller ej miniorer)
Slutcirka 13.30
Infogad bild
Tävlingsklasser
Minior8 - 9 år
Junior10 - 11 år
Patrull12 - 14 år
Övriga alla åldrar
Varje patrull skall bestå av 3 - 8 medlemmar
Medan vi väntar på resultatet i Stålpilen avgörs för 18:e året Bågen, en fartfylld och spännande tävling för seniorer och ledare.
Infogad bild

VÄLKOMNA Stålpilskommittén


Stålpilen: 3 patruller
Bågen: 2 patruller

Fira Sankt Georg vid Gammelgården

Infogad bild
Borlänges scoutkårer firar Sankt Georg vid Gammelgården kl 18.30 tisdagen den 23 april
Det blir cermonier, scoutinvigninga och utdelning av förtjänstmärken

Hela firandet sker utomhus. Anpassa klädseln därefter!

Kollekt tas upp till Lettlands scouter.

VÄLKOMNA!

Borlänge Ornäs Stora Tuna

scoutkårer

100 deltagare
Tillsammans med Stora Tuna och Ornäs


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen