Borlänge Scoutkår

Höstfejden

Se inbjudan från Järlindens Scoutkår

Välkommen till HÖSTFEJD 2 oktober 2011


Alla scouter i Dalarnas Scoutistrikt inbjuds till årets HÖSTFEJD!!

Vi tävlar i alla klasser Spårar-, Upptäckar-, Äventyrar- och Utmararscouter!
Varje startande patrull skall bestå av minst 3 scouter.

Vi samlas klockan 09.30 vid Engelbrektsstatyn på Stora Torget i Falun.

Ta på dig kläder efter väder

Ta med dig matsäck och ett glatt scouthumör!

Tidsplanering, (med reservation för förändringar)
09.30 Anmälan av tävlande patruller.
09.30 De som vill vara funktionär vid någon kontroll anmäler sig.
10.00 Start av första kontrollen.
12.00 Nu bör 3 kontroller vara avklarade och vi gör 30 minuters paus för lunch.
12.30 Fortsatt tävlande.
15.00 Alla kontroller avklarade och samling vid Stora Torget för resultatsammanställning.
Ca 16.00 Prisutdelning.

Frågor besvaras av;

Johan Westberg
070-638 45 55
Johan.westberg.faluntelia.com

Glöm inte att ta med vandringspriset
som du erövrade förra året!!!

BORLÄNGES UPPTÄCKARSCOUTER!! Kontakta Maria eller Fredrik för att organisera samåkning till/från Falun!


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg