Borlänge Scoutkår

Höstfejden

Separat inbjudan delas ut på respektive avdelning. Anmälan till din ledare, som anmäler avdelningen till Vika scoutkår.

Läs inbjudan...


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg