Borlänge Scoutkår

Höstfejden

När: Söndag 7 Oktober 2018
Plats: Vika, Falun
Samling: kl 9.00, vi räknar med att vara klara kl 15.00

Anmälan till Avdelningsledare - senast torsdag 27 September.

Se inbjudan...

Upptäckare: samåkning kl 8.15 från TG


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg