Borlänge Scoutkår

Hösthajk

Samling 14.30 på Tansågården för gemensam färd till hajkplatsen.
Avslutning efter Höstfejden, ca 15.00 i Vika.
Kostnad 75 kr för mat (inkluderar matsäck under Höstfejden ).
Klädsel för utomhusbruk + varm sovsäck.
Mera information på mötet.
Ev. kan vi behöva hjälp av någon med skjuts.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg