Borlänge Scoutkår

Kårplanering

Till alla aktiva inom kåren med intresse för kårens program alla ledare och kårstyrelsen.

Förslag: Kallelse till Kårplanering i Borlänge Scoutkår

Årets Kårplanering äger rum på Tansågården

  • Lördagen den 5 februari kl 09.30 - 17.00 (senast)

Lunch kommer att serveras. Efter lunchen blir det en frilutsaktivitet med skridskoåkning på Sportfältet.
Ta därför med Skridskor om du har!

Förslag till program för dagen

Genomgång av tidigare program

För att underlätta detta har Stefan tagit fram det bifogade "Underlag för kårplanering 2011"
Det kommer ske en snabb genomgång på mötet.
Sedan kommer vi göra en liten "övning" utifrån materialet, innan vi gör en utvärdering.

Genomgång av uppsatta mål för hösten 2010 och våren 2011

(Finns i underlaget)

Tankar utfifrån det nya Scoutprogrammet

Anna-Lena Knight presenterar tankar från Scoutprogrammet om planering. Frågorna "Varför? - Hur? -
Vad?". Kanske en liten övning?

Mål för 2011 (5 februari 2011- februari 2012)

Målen ska vara styrande för verksamheten. Därför bör dessa tas upp innan programplaneringen.

Planering av kommande aktiviteter

Hösten 2011 och våren 2012. Även våren 2011 kan diskuteras.

Anna-Lena har under dagen lovat att ta på sig en lite "frågasättande" roll utifrån det nya
scoutprogrammet. Vi har ett nytt scoutprogram, och det bör påverka hur vi planerar vår verksamhet, få
oss att undra varför vi gör saker, och kanske få oss att göra andra saker?

Dagen fortsätter tills vi är klara, men senast till kl 17.00!
Anmälan sker till Maria Wikblad, 0243-854 11 stig.wikblad@telia.com, senast onsdagen den
2 februari.

Torstein Tysklind
Kårordförande


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg