Borlänge Scoutkår

Kårplanering + KS

Välkommen till Borlänge scoutkårs kårplanering!

Alla ledare, seniorscouter och övriga funktionärer inbjudes till kårplanering.

Tid

Lördagen den 17 mars kl. 9.30 till ca 19.00

Plats

Uvbergsstugan

Program

Dagen används till :
 1. Uppföljning och utvärdering av förra året.
 2. Planering av nästa år.
  • Terminsprogram
  • Ledare
  • Avdelningar
  • Mål
  • Läger
 3. Förberedelse inför kårstämman i September 2007.
 4. Någon gemensam aktivitet.
Kårplaneringen avslutas med ett kårstyrelsemöte

Kom ihåg!

Anmälan tisdagen den 13 mars till Pär Högberg 871 53 (070-6007995)
eller Bo Bergström 22 58 85 (070-7104884)

Välkomna!


10 deltagare


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg