Borlänge Scoutkår

Kårplanering

Till alla aktiva inom kåren med intresse för kårens program alla ledare och kårstyrelsen.

Kallelse till Kårplanering i Borlänge Scoutkår
Årets Kårplanering äger rum i Uvbergsstugan

  • Lördagen den 17 februari kl 09.30 - 17.00 (senast)

Lunch kommer att serveras. Det kommer att bli en frilutsaktivitet som B-laget arrangerar.

Förslag till program för dagen

Utvärdering av Mål för 2011 och mål för 2012 (från och med nu till nästa kårplanering)

Vi utvärderar de målen vi haft för senaste verksamhetsåret. Vi diskuterar strategier för kårens arbete. Vi diskuterar vilka mål som ska styra verksamheten under kommande år.

Eventuellt Tema: Motivation

Vi arbetar med att om möjligt få fram en extern föredragshållare som arbetar med tema motivation.

Genomgång av tidigare program

Kommer att utgå från ”Underlag för kårplanering 2012”. Den får du genom att kontakta Torstein (se nedan). Det kommer ske en snabb genomgång på mötet.
Sedan kommer vi göra en liten "övning" utifrån materialet, innan vi gör en utvärdering.

Planering av kommande aktiviteter

Hösten 2011 och våren 2012. Även våren 2011 kan diskuteras.

Dagen fortsätter tills vi är klara, men senast till kl 17.00!
Anmälan sker till Torstein Tysklind, 0243-666 75 torstein.tysklind@borlangescoutkar.se, senast före lunch torsdagen den 15 mars. Vi vill gärna veta hur många som kommer, så att maten räcker!

Torstein Tysklind
Kårordförande


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg