Borlänge Scoutkår

76:e Stålpilen & 32:a Bågen

lördag 6 maj 2015 kl. 10.00

Se inbjudan...

I Stålpilen tävlar scouterna i patruller om 4-8 medlemmar mot andra patruller. Föräldrar tävlar i en egen föräldragren. Grenarna är typiska scoutgrenar som hinderbana, natur, miljö, eldning, kasta livlina, knopar, surrningar, samarbete, karta & kompass, sjukvård, första hjälpen mm.

Varje kontroll tar högst 7 minuter och mellan kontrollerna är det 3 minuters gångtid. Tävlingen består av 8 – 10 kontroller och tar ungefär 2 timmar. Patrullen bedöms i en 10-gradig skala med +/- för ordning och samarbete.

Efter stålpilentävlingen går actiontävlingen Bågen för ledare och utmanare. Där tävlar man i tvåmannalag och först i mål har vunnit.

Tävlingen tar cirka 15 minuter. Bågen är mycket publikvänlig. Vi räknar med att tävlingen kan starta vid 12.45 tiden. Hämtande föräldrar är välkomna att komma och titta på. Vi räknar med att hela arrangemanget avslutas vid 13.30 tiden.
Stålpilen arrangeras av Borlänge och Stora Tuna scoutkårer med stöd av Järlindens scoutkår och Scoutgillet. Alla deltagande kårer brukar dela på ansvaret för tävlingens kontroller. Deltagande scoutkårer delar på kostnaderna för tävlingen som uppgår till under 20 kr per deltagande scout.

Detta år har tävlingen av organisatoriska skäl begränsats till 20 patruller vilket innebär att det finns ett begränsat utrymme för andra kårer att delta.

Har du frågor och/eller anmälningar, hör av dig till din avdelningsledare så kan de samla dessa frågor/anmälningar till oss.
Varje kår anmäler patrullerna med förväntat deltagarantal senast den 2:a maj till:
Torstein Tysklind 070-226 95 24 torstein.tysklind@borlangescoutkar.se eller
Niklas Berglind 070-620 40 16 quad@live.se

VÄLKOMNA


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg