Borlänge Scoutkår

Spårarscoutavdelningen Trädkrypen

Scouter i årskurs 2 - 3
Avdelningsmöten torsdagar kl 17.30 - 19.00, om inget annat meddelas, se programmet .

Vi är i Sifferbo bystuga om vi såklart inte säger eller skriver annat i planeringen.


Ledare 1

Telefonnummer till scoutlokalen

Ha alltid med kläder efter väder, man vet aldrig om vi ska vara ute!


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg