Borlänge Scoutkår

Stålpilen & Bågen

Stålpilen


Scoutkårerna i Borlänge anordnade i lördags patrulltävlingen Stålpilen. Det var 67:e året i oavbruten följd som tävlingen genomfördes. Tävlingens 10 kontroller var lagda efter stigen runt Båtstasjön. Tävlingen går en av de första lördagarna i maj. De senaste 25 åren har tävlingen gått i Båtsta. Där har det alltid tidigt varit torr och fin mark. Så har det inte alltid varit på andra platser där tävlingen arrangerats. I år var det dessutom 25 grander varmt och sol.

Scouterna tävlade patrullvis i olika scoutgrenar. Varje patrull bestod av 3 till 8 scouter.

I de olika grenarna fick scouterna visa sina kunskaper i bl a minnesträning, naturkunskap, sjukvård, orientering, eldning, och avfallssortering enligt de regler som gäller i Borlänge kommun och hinderbana. Tiden att utföra uppgiften är begränsad. För att lyckas bra krävs det därför förutom kunskaper även ett bra samarbete inom patrullen. En viktig del i scouting är just att kunna lyssna på och ta hänsyn till andra.

Alla kontroller hade utformats och bemannats av scoutledare.
Svårighetsgraden på uppgifterna var anpassade till de olika åldersklasserna på deltagarna.

Kontrollanterna imponerades av det väldigt fina samarbetet och den goda stämningen i samtliga patruller. Kunskaperna var det heller inget fel på. Patrullerna fick genomgående höga poäng på kontrollerna.

Deltagarna kom i år från Borlänge scoutkår, EFS:.s scoutkår, Leksands scoutkår och Stora Tuna scoutkår. Antalet deltagare var i år fler än de senaste åren.

Segrande patruller i de olika klasserna blev

MiniorscouterRatatatoskLeksands scoutkår
JuniorscouterJärvenStora Tuna scoutkår
PatrullsocuterKurtBorlänge scoutkår
FöräldrarPiggelinBlandat

Den avslutande snabbtävlingen Bågen för 2-manna ledarlag vanns i år av ett av Borlänge scoutkårs lag


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg