Borlänge Scoutkår
Infogad bild
Kårbladet
Borlänge Scoutkår dec 2001 årg. 16

För att spara plats har inga bilder tagits med på sidan.

I detta nummer bl a [göm]
Utgivningstider
God Jul m.m.
Avdelningar
Ekonomi
Övrigt från KS
Julmarknad
Granförsäljning
Försäljarhjälp
Julförsäljning
Granförsäljning
Ledarenkät
 Ledarvård
Tansågården
Närvarolistor
Afghanistan
Hänt i kåren
Föreningarnas arkiv
Stipendier
Föräldrar på stan
Pepparkakshus
Program vt. 2002

Kommande nummer

ManusstoppUtgivningsdag
16 jan28 jan
13 febr.25 febr.
17 mars2 april
17 april29 april
22 maj3 juni

Redaktörerna

Istället för att svamla ihop något blir det scoutlagen den här gången.

 1. En scout visar vördnad för Gud och hans ord.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Tänk efter en stund. Visst skulle vi leva i en helt annan värld om alla vore scouter och följde scoutlagen. Vi hoppas att ni scouter också kommer ihåg scoutlöftet som ni en gång avgivit. "Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen". Lev så och vi kan se fram emot en
God jul och ett Gott Nytt År
Maj-Britt och Lasse tel Infogad bild 22 94 34 maj-britt.bergstentelia.com

Avdelningar

Infogad bildCirka 15 scouter. Har haft avdelningsmöten på Tansågården och badat en gång.
Infogad bild15 scouter som kommer på varje möte. Stabil avdelning och god stämning. 19-20 okt övernattning i Uvberget. 12 scouter+ ledare.
Infogad bildStabil avdelning med 15 trogna scouter. God närvaro och bra stämning. Vanliga avdelningsmöten.
Infogad bildHar ökat med 2 och har nu 10 seniorer. Har bl a bakat bröd till försäljning i Tronsjö bagarstuga

BUSSRESA med övernattning.

Under höstlovet (1 - 2 nov) hade juniorerna tillsammans med patrull- scouterna en utflykt. Totalt 12 scouter och flera ledare. Man började med besök i Falu Gruva och kom efter en bussfärd tillbaka till Borlänge och Tansågården, där en 10-kamp utkämpades mellan minkarna och munkarna. Efter övernattning på golven i Tansågården avslutades dagen på Framtidsmuseet och Planetariet.

Ekonomi - rapporter på KS 14 nov

Osäkra fordringar

Avanmälningskostnader för 2 personer som inte infann sig på Rättvikskurserna avskrives.

Medlemsavgifter

Pär redovisade läget på betalda medlemsavgifter. Bra betalning på junioravdelningen. Halvdant på övriga.

Var kommer pengarna ifrån?

1000,- har kommit in på kårens postgirokonto utan namn på avsändare. Inbetalningen är gjord i slutet av oktober. Om något vet vad det är för pengar; kontakta Pär.

Betalningssätt

Pär övergår till Internetbetalning av fakturor. Det blir billigare sedan Postgirot drastiskt har höjt avgiften för traditionell betalning.

Försäljning

I tidningen Redo har det stått om möjlighet att sälja polkagrisar. En av våra scouter har kommit med förslag att vi skall göra det i kåren. KS anser inte att vi klarar fler försäljningar i kåren. Däremot är det OK med försäljningar för särskilda ändamål t ex avdelningskassor eller läger, där någon grupp utför försäljningen. Det måste finnas någon ansvarig vuxen person för varje sådan aktivitet. KS skall informeras före.

Övrigt från KS 14 november

§ 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll KS 2001-10-17 godkändes och lades till handlingarna med bl a följande kommentar.

 • Klart med text i Din Del utan avgift. Det står nu Borlänge Scoutkår för sig själv istället för under Scoutkårer i Borlänge

§ 5 ÖVRIGA RAPPORTER

28 oktDistriktsstämma i Horndal. Tyvärr kunde bara en person (Anna Wänn) deltaga från kåren.
28 okt ?Mymlan togs upp.
7 novLedarmiddag med 8 personer.
10- 11 novFörbundstämma i Linköping. Anna Wänn deltog som delegat för Dalarnas scoutdistrikt
13 novÅrsmöte Uvbergsstiftelsen

§ 6 SKRIVELSER

 • Besked om oförändrad text i telefonkatalogens Gula Sidor. Kostnadsfritt.
 • Bild på barn som åker i vår karusell på Skogens Dag har varit införd i en skogstidning med angivande av att det är scouterna som byggt den.
 • Vi avböjer att sälja stadskuponger i år också.
 • Kallelse till förhandling 29 november om Föreningsbidrag.

Julmarknad

Eva Norgren ansvarar för försäljning. Försäljningen sker med hjälp av föräldrar. Vill du var med – ring Eva 22 64 96.

Bosse handlar enligt inköpslista från Eva samt transporterar utrustning till stán.

Trasiga ljus på TG

Ifjol gick det sönder ett antal ljus. De finns nu i köket att användas vid behov av de som kan använda avbrutna ljus. (De sitter ihop, men går inte att sälja.)

Granförsäljning

Ifjol gick det inte så bra för oss med granförsäljningen. Därför kommer vi nu att annonsera i Borlänge Annonsblad och sätta upp reklam på några av kommunens affischtavlor på stan.

DET HÄR BEHÖVER VI HJÄLP MED

Granhuggning

Lördag 8 december är det dags att hämta granar och tallar. Vi samlas på Tansågården för avfärd kl 09.00

Tag chansen att komma ut i skogen och bära granar. Det behövs måna armar. Vi brukar ha trevligt.

För att ha koll på läget vill vi att du ringer och anmäler dig till Tomas Skymning tel 23 06 62 eller Lasse Bergsten tel 22 94 34.

Granförsäljare

Försäljarlista finns nu uppsatt i hallen på Tansågården. Försäljningen är uppdelad i 2-timmarspass. Skriv dit ditt namn, gärna på flera pass.
Du kan också ringa till Anders Åhrman 127 02 eller 070-55 636 55

Snöskottning

Det är dåligt med namn på snöskottarlistan på Tansågården. Den sitter också i hallen p Tansågården. Skriv ditt namn p en eller flera veckor.
Se även sid. 14

Julförsäljning

Ljus25 kr/ask
Adventskalender25 kr/st.
Julklappsetiketter20 kr/förpackn.
Almanacka 50 kr/st.
Julkort 20 kr/förpackn.

Försäljningsställen

I seniorernas stånd på julmarknaden den 2 december.

På Tansågården i samband med granförsäljning

Scouterna säljer.

Sam har delat ut till scouter på samtliga avdelningar. För att inte ljusen skall gå sönder tar de upp beställningar och levererar senare.

Till scouterna som säljer

Resvisning av försäljning och återlämning av ev. osålda saker skall göras till Sam Berggren eller avdelningsledare under v 40 (3 - 7 dec) Det är viktigt att denna tid hålls, så att osålda saker kan lämnas till andra försäljare.

Granar säljs på Tansågården

Lördagen1 dec.kl 12 - 16
Lördagen 8 dec.kl 14 - 16
Söndagen 9 dec.kl 12 - 16
Lördagen 15 dec.kl 10 - 16
Söndagen 16 dec.kl 10 - 16
Måndagen 17 dec.kl 16 - 18
Tisdagen 18 dec.kl 16 - 18
Onsdagen 19 deckl 16 - 18
Torsdagen 20 dec.kl 16 - 18
Fredagen 21 dec.kl 16 - 18
Lördagen 22 dec.kl 10 - 16
Söndagen 23 dec.kl 10 - 16

Priser

Utegranar och utetallar140 kr
Rumsstora granar och tallar140 kr
Smågranar och småtallar (< 1,5 m) :70 kr

Vi säljer även kärvar, ljus, julkort almanackor mm

Ledarenkät

På kårplaneringen i mars bestämdes att en undersökning skulle göras om vad våra ledare tycker om sin situation i kåren och vad som kan förbättras.

Sam Berggren utformade enkäten, fick in svaren och sammanställde dem före semestern.

Tyvärr har Sam inte kunnat vara med på vare sig Kårstämman i augusti eller något styrelsemöte förrän denna månad. Därför har vi inte gått igenom enkäten förrän på KS den 14 november.

Sam kommenterade sammanställningen av svaren. Han tyckte (och resten av styrelsen också) att den gett en hel del uppslag varav de viktigaste är:

 • Ta hand om nuvarande ledare.
 • Uppmuntra egen återväxt av ledare = seniorerna.
 • Leta nya ledare bland föräldrar, t ex att bilda en föräldragrupp.

Frågorna tas upp på Kårplaneringen. En grupp eller kårstyrelsen förbereder punkterna till kårplaneringen. Då tas beslut och handlingsplan upprättas om hur vi skall arbeta med dessa frågor

Samma frågor som finns med i årets enkät kommer att ställas varje vår, för att vi skall kunna mäta resultaten av vad vi gör och fånga upp vad mer som behöver göras.

Ledarvård

I oktobernumret av Kårbladet frågade vi efter om och i så fall vilken typ av aktiviteter som ledare och funktionärer kan vara intresserade av. Ett förslag kom från Karro. Hon har tillsammans med ett annat scoutgäng haft en mycket lyckat samling i Stockholmstrakten. Det kommer att kosta en del att deltaga. Kan det vara något fram på vårkanten? I så fall hör av dig till Karro eller oss, så berättar vi närmare vad det innebär.

Maj-Britt och Lasse

Skall det inte vara någon ordning i huvudet på en sekreterare?

Fastän jag borde vara tyst på styrelsemötena och försöka skriva riktiga protokoll istället så händer det alltför ofta att jag både pratar och skriver. Som tur är finns det personer som är klara i huvudet och märker när något blir fel. Bl a kom jag en gång med följande förslag:

"Jag måste ringa till Lars Back och fråga om han har några julgranar på sitt skifte i år. Men jag kan inte telefonnumret, så jag måste ringa till honom först och ta reda på det."

Lasse

Utbildning

Kallelse till Rättvikskurserna har inte kommit. Troligen är inte alla kurser klara än, berättar Anna som var med på DST. Besked kommer därför separat senare när vi vet något.

Tansågården

 • Lasse ordnar dörrstängare.
 • Ringklocka sätts upp vid ytterdörren. P g a ovälkomna besök på avdelningsmöten kanske den måste var låst under möten t v.
 • Förslag har väckts att sätta upp några ljudabsorbenter i taket nere.
 • Avdelningarnas terminsprogram sätts upp i plastfickor på insidan av fönstret mot gatan.

Läger

Kopparbergets Scoutkår är intresserade av läger i Vassbo tillsammans med oss nästa sommar.

Närvarolistor

Till KS den 12 december skall alla avdelningar ta med sina närvarolistor så att närvarolistor kan upprättas för gemensamma arrangemang. Detta enligt beslut på KS i oktober.

Afghanistan och Janne Wänn

Janne Wänn åkte tillbaka till Peshawar i Pakistan den 2 nov och hoppades kunna åka över till Afghanistan v 47. Den 13 nov, samma dag som talibanerna fick han direktrapport via mail från sitt kontor vad som hände. Den 19 nov fick vi mail på förmiddagen att han gjorde sig klar för att dagen efter åka till Kabul. Tre timmar senare hade resan ställts in eftersom det varit överfall på vägen mellan Jalaalbad och Kabul . Han kommer åter till Sverige till Lucia för att fira jul här.

Hänt i kåren

 • JOTA
 • Juniorövernattning
 • Distriktsstämma
 • Mymlan har tagits upp.
 • Junior- patrullscoututfärd med övernattning
 • Ledarmiddag med 8 personer.
 • Förbundstämma
 • Årsmöte Uvbergsstiftelsen

Föreningarnas arkiv

Aktuell förteckning över vilka handlingar om kåren som finns i Folkrörelsens arkiv finns hos Anna-Maria.

Folkrörelsens Arkiv vill ha in papper om kåren kontinuerligt. Innan ni slänger något kontakta dem eller Ingemar Skymning så hjälper han till.

Stipendier

Grattis till Anna Wänn och Cristoffer Olsson som har fått årets seniorstipendier av kåren. Hoppas att det kan bli en Biscayasegling eller något annat inspirerande scoutarrangemang till sommaren.

Något ledarstipendium delades inte ut i år.

Föräldrar på stan

Som nog alla känner till är det många ungdomar i Borlänge som har brist på sysselsättning. Det är stora problem på fredags och lördagskvällar med barn/ungdomar som driver på stan berusade av alkohol och olika droger. Många gånger vet inte deras föräldrar vad de har för sig eller så bryr föräldrarna sig inte om sina barn. Borlänge kommun arbetar för att rädda så många som möjligt från att hamna i kriminalitet och drogberoende. Bl a genom projektet "Föräldrar på stan". I detta ingår att föreningar tar på sig att med 10 personer vara på stan mellan på fredags och lördagskvällar.

Scoutrörelsen bildades av Baden-Powell i London för att ta hand om pojkar som hamnat snett. Fortfarande är en mycket viktig del av scouting just att ta hand om sig själv och andra. Det känns därför självklart för oss att medverka en helg någon gång under första kvartalet 2002. Förutom att vi hjälper till att skapa ett bättre Borlänge ger det även ett ekonomiskt tillskott till kåren.

På senaste kårstyrelsemötet var det flera ledare som omgående var beredda att gå på stan.. Vi hoppas också att många scoutföräldrar känner detsamma och frivilligt anmäler sig att hjälpa till.

För mer information och anmälan ring Lasse Bergsten tel 22 94 34. Tala också om vilka helger du ev inte kan. Det går också bra att anmäla sig till någon av avdelningsledarna.

PEPPARKAKSTÄVLING TORSDAG 6 DEC KL 18.00 TANSÅGÅRDEN

Temat är "Något att bo i"

Regler

Varje avdelning och ledare får ställa upp med ett eller flera lag. Allt material skall medföras av lagen inkl färdiga pepparkaksbitar (ej bara deg). Allt material skall var ätbart

Tävlingstiden är 1 timme och då görs ihopsättning och utsmyckning.
Originalitet, Färg och Form bedömes

Bedömning görs och segrare utses av en jury.

Priser delas ut.

KÅRPROGRAM VÅRTERMINEN 2002

Program Våren 2024

januari

Info

Ansvarig

v029TiKS, digitalt, kl 18
v0315OBS! Ledarupptakten ihopslagen med ledarvård 25/1
v0422Pulkakväll i Plättbacken18.00-19.30Spårarna TG
25ToLedarvård, för ledare och funktionärer i kåren. Anmälan senast 17/1 kl 18.00, Sahlins strutsChristian och Bosse

februari

v0713TiKlirr mötePer Erik Hedberg
13TiStyrelsemöte i Uvbergsstiftelsen 19.00

april

v141-5Må-Frpåsklov inga möten
2TiKårstyrelseTG kl 18Christian
v1510OnStyrelsemöte i Uvbergsstiftelsen 19.00
14Distriktsstämmadistriktet
v1617OnKårstämma, på TG18.00Christian
17OnKårplanering, på TG19.00Jonas
v1723TiS:t Gerorg
v1830TiScouternas Valborg Uvberget kl 18-21

maj

4Stålpilen och bågen Jonas W
v2124-26Fr-SöNornhajken Hedemora scoutkår
25Arbetsdag i Uvberget 10.00
25Sista anmälan Risshyttan
v2231FrSista anmälan Kopparbo

juni

2fixardag på TG Kl 10:00Christian och Bosse
v236Tonationaldagen i rött
6-9To-SöRisshyttelägret, äventyrare och utmanare Säters scoutkår
7-9Fr-SöRisshyttelägret, spårare och upptäckare Säters scoutkår
v2414FrTerminsavslutning grundskolan
 
<< Hösten 2023 Hösten 2024 >>

Ändringar kan förekomma. Meddelas på hemsidan.

Ändringar kan förekomma. Meddelas i Kårbladet. Lägertid bestäms senare.

Manusstopp (samma dag som KS) och utgivningsdagar för Kårbladet står alltid på sid. 2 i Kårbladet


© 2003-2021 Borlänge Scoutkår. Styrelsen