Borlänge Scoutkår

Nationaldag

Sveriges Nationaldag i Borlänge 2004


Varmt Välkomna till firandet av Nationaldagen 2004

'Varmt tack till:
Borlänge Kommun
Borlänge Skolors Musikkår
Borganäskören
Hemvärnet
Medverkande från Stora Tuna Folkdansgille
och alla andra som bidrartill att göra
Nationaldagsfirandet möjligt

Borlänge Närradio sänder på 98,6 Mhz

Föreningen Sveriges Nationaldag i Borlänge

Program för firandeet av Nationaldagen

6 juni 2004

Sveatorget klockan 17.30

Samling för festtåg till musik av Borlänge Skolors Musikkår. Föreningens funktionärer visar platser för uppställning och delar ut program och handflaggor.

Festtåget startar 18.00

Liljekvistska parken 17.30-19.00
Konferencier Inger Hedlund
 1. Underhållning av Åsa Nordlund och Peter Östlund 17.30-18.00
 2. Inmarsch
 3. Borlänge Skolors Musikkår spelar
 4. Parad för fanan, Borlänge Skolors Musikkår spelar "Svenska Arméns Paradmatsch" under det att flaggan hissas.
 5. Hälsningsanförande av ordföranden i föreningen Sveriges Nationaldag i Borlänge, Melker Davidsson
 6. Borganäskören sjunger
 7. Högtidstal av Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Hansson
 8. Borganäskören sjunger
 9. Uppvisning av Stora Tuna Folkdansgille
 10. Utdelning av fana
 11. Nya svenska medborgare hälsas välkomna
 12. Nationalsången sjunges unisont
 13. Utmarsch: Borlänge Skolors Musikkår

Nationalsången
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna.
Jag hälsar Dig vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna
Du tronar på minnen från fornstora dar
Då ärat ditt namn flög över jorden
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var
Ja jag vill leva, jag vill dö i Norden
Ja jag vill leva, jag vill dö i Norden!

Till

Alla mdlemmar i föreningen

Sveriges Nationaldag i Borlänge


Inbjudan till Nationaldagsfirande 6 juni 2004

Alla medlemsorganisationer och enskilda medlemmar bör vara med i firandet.
Program bifogas.
Det kanske viktigaste inslaget i firandet är uppvisningen av våra fanor i tåget längs Borganäsvägen och i fanborgen. Att bära och hantera fanan är ett viktigt hedersuppdrag att vara stolt över.
För att göra uppdraget lättare och för att ge publiken ett fint intryck av parad och fanborg, ber vi Er att tänka på följande:

Det första:

Alla föreningar eller motsvarande ska utse helst två fanbärare. De utsedda ska komma till scenen i Liljekvistska parken 6 juni klockan 17.00, där man kommer att få en genomgång av fanhantering, intåget i parken, fanborgsuppställning och det avslutande uttåget, När genomgången är klar går fanbärarna ner till Sveatorget och bildar där en fanbärargrupp.

Det andra:

Alla fanbärare (utom bärarna av tätfanorna) samlas i en gemensam grupp som ska gå omedelbart bakom fanvakten. I gruppen går eventuella föreningsfanor och standar tillsammans med, men bakom respektive Svensk fana.

Det tredje:

Övriga deltagare går bakom Folkdansgillet och Borganäskören. Vid parken går de Borganäsvägen rakt fram för att därifrån gå till publikplats.

Handflaggor och programblad kommer att delas ut under samlingen på Sveatorget.

Föreningsfunktionärer kommer att finnas på Sveatorget och i Parken för att visa platser och svar på frågor m.m. Vi rör oss längs uppställningen, men det finns alltid någon på plats vid korsningen Borganäsvägen-Vattugatan.

Varmt välkomna till Nationaldagsfirandet!


Styrelsen för föreningen

Sveriges Nationaldag i BorlängeSvensk fana
|
Sockenfanor
|
Musikkår
|
Flaggan buren av ungdomar
|
Fanvakt
|
Ordförande och högtidstalare
|
Fanborg
|
Borganäskören
|
Folkdansgillet
|
Övriga

© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg