Borlänge Scoutkår

Loppmarknad

Loppmarknad

Lördagen den 23 april kl. 13-15

OBS!
Ny lokal
fd Electro Process vid Idunvallen
(Islingby industriomr. Fraktgat. 5)

Inlämning av saker till vår nya lokal sker 22/4 Kl 18-20 och 23/4 Kl. 9-11.

Vi hämtar gärna under v.16 saker som ni vill skänka.

Ring i god tid till:
Anders & Carina tel: 0243-84371
Svend & Ruth tel: 0243-225116


ca 40 deltagare


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg