Borlänge Scoutkår

Hajk Sången

Hajk ordnades istället för planerat kårläger i Mångdala som ställdes in p g a för få deltagare


21 deltagare i hajken


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg