Borlänge Scoutkår

Framtidens styrelse

En träff för styrelsemedlemmar och valberedningen.
Hur jobbar vi idag? Vill vi göra på ett annat sätt? Vilken styrelse vill vi välja in september 2010?


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg