Borlänge Scoutkår

Uvberget kl 18-20, mer info på grön lapp som delas ut 4/5

Vi kommer att få prova på att gjuta mindre saker i betong/cement. Ta på dig oömma kläder, det blir smutsigt!
Ta med dig några mindre plastburkar, t.ex. glassburkar, som du kan använda under kvällen och sedan slänga.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg