Borlänge Scoutkår

Loppmarknad. Kom och var med!

Borlänge scoutkårs årliga loppmarknad, som är en viktig inkomstklälla för kåren. I år är lokalen "Globen" i Domnarvets centrum.
Det här arrangemanget kan alla vara med på! Den som inte kan vara med som försäljare under dagen, kan t.ex vara med och ta emot saker under veckan före, eller hjälpa till med transporter mm. Det finns en uppgift för alla, både vuxna och barn!
Läs mer om tider och dagar på den informationslapp alla scouter har fått på våra möten.
För att anmäla dig kan du ringa till Bosse Bergström 070-7104884, eller någon avdelningsledare.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg