Borlänge Scoutkår

Stålpilen

Scouttävling i Båtsta under förmiddagen, ca 9.30 - 13. Mer info kommer under våren.
Ta med matsäck!


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg