Borlänge Scoutkår

Paddling

Eller segling om det är bra vind.

Samling i Uvberget 18.00 (Vi håller på till ca 20.00.

Önskas samåkning samlias vi på Tansågården 17.45


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg