Borlänge Scoutkår

Barn- och föräldramöte. Obs! Vi börjar redan kl 17.30!

Vi håller ett föräldramöte och fikar sedan gemensamt, både barn och vuxna. kl 17.30 till ca 19


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg