Borlänge Scoutkår

Föräldramöte ang läger mm, samt hemilgt möte för scouterna.

Vi kommer på föräldramötet bland annat att prata om övriga aktiviteter under våren, sommarens läger, samarbetet med övriga avdelningar mm.
Vad som sker på scouterns hemliga möte kan vi naturligtvis inte skriva något om här, men det är alltid bra att vara klädd för att kunna vara både ute och inne.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg