Borlänge Scoutkår

Övernattning i Uvberget

Vi har en övernattning i Uvberget tillsammans med spårarscouterna. Separat inbjudan med anmälningslapp kommer att delas ut under våren.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg