Borlänge Scoutkår

Övernattningen INSTÄLLD!!! pga för få anmälda

På sista anmälningsdagen var det tyvärr för få anmälda scouter för att arrangemanget ska kunna genomföras. Vi ledare har därför bestämt att det inte blir någon övernattning.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg