Borlänge Scoutkår

Förberedelser inför Hajk

Samling på Tansågården 17.45 för samåkning till Uvberget

I Uvberget 18.00 - 20.30 (ca)


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg