Borlänge Scoutkår

Övernattning i Uvberget!

Vi övernattar från lördag till söndag i Uvberget. Samling kl 15 på lördagen och så avslutar vi i samband med att familjedagen börjar kl 13.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg