Borlänge Scoutkår

Distriktsstämma

Kopparbo söndagen 11 maj 2014

Preliminärt program:

09:30 Fika

10:00 Stämman börjar

12:30 Lunch

13:30 Information Region/Mitt

15:00 Kaffe

17:00 Avslutning

Detaljerat program och bilagor till DST mailas ut till kårerna senast 20 april.

Anmälan om deltagande (antal personer från respektive kår, spec.kost od.) görs senast 27 maj till Inger Eriksson Grahn mail inger@oljecentermalung.se

Dalamys Kopparbo: 10 maj se kommande separat inbjudan.

            Styrelsen

Eventuella frågor besvaras av:

Inger Eriksson Grahn : 070-6030344 & Gustav Nyquist: 073-6415531


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg