Borlänge Scoutkår

Borlänge scoutkårs Loppmarknad

I samband med loppmarknaden har alla i kåren en chans att göra en insats! Det behövs mycket folk för att samla in saker, transportera, packa upp, prismärka, sälja och sedan packa ner igen det som blir över.

Kom och hjälp till!
Tala om för någon ledare eller någon i styrelsen att du vill vara med!

På fredagskvällen är det uppackning, så vi behöver vara många även den dagen.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg