Borlänge Scoutkår

Kanoter och jollar

Samåkning för de som vill från TG 17:40. Vill man öva på att välta med kanot medtag badkläder och torrt ombytte


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg