Borlänge Scoutkår

Trygga Möten-kurs i Vika

En möjlighet för alla ledare, styrelseledamöter och assistenter som inte genomfört Trygga Möten.
Alla som är aktiva på avdelning ska ha gått den kursen.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg