Borlänge Scoutkår

Loppmarknad, var med och bidra på ditt sätt!

Lördag 9 april är det dags för vår årliga Loppis. I år kommer vi att vara i Maserskolans aula.

Uppackning och prismärkning kl 8.00 - 11.00
Försäljning kl 11.00 - 14.00
Ihopplockning kl 14.00 - 16.00

Om du undrar över något, e-posta loppis@borlangescoutkar.se eller ring Bosse 070-710 4884

Det behövs många personer för att hålla en loppis, så det finns uppgifter för alla att fylla!

Några exempel:
Ta emot saker som lämnas in i förväg
Hämta saker som ska till försäljning
Packa upp, och prismärka
Sälja alla fantastiska saker under lördagen
Packa ihop det som är kvar efteråt
Transportera överblivna saker
Städa lokalen
.... och en hel del annat.....


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg