Borlänge Scoutkår

B-lagsinvigning vid Trollsjön

Ta på scoutskjorta om du har. Samling på TG 18:30.
Vi kommer vara ute hela kvällen så ta med/på varma kläder. Mötet är slut ca kl 22.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg