Borlänge Scoutkår

Stålpilen & Bågen

Samling 9.45 i Båtsta.
Ta med matsäck, kniv (ej spårare) och 20 kr i startavgift.

Gäller alla avdelningar. För utmanare är det Bågen som gäller och för övriga Stålpilen.

Föräldrar och syskon får också gärna följa med.

Välkomna till en härlig halvdag runt Båtstasjön tillsammans med scouter från flera olika kårer i Dalarna!

Infogad bild


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg