Borlänge Scoutkår

Sifferbo bystuga kl 17.30 för alla kårens upptäckare

Denna kväll kommer båda upptäckaravdelningarna i kåren att ha ett gemensamt möte i Sifferbo.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg