Borlänge Scoutkår

Chiffer

Kommunikation kan ske på många sätt. Ibland vill du kanske bara att några kan förstå vad du vill säga.
Kan vi lära oss förstå vad andra vill säga även om dom inte vill det?


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg