Borlänge Scoutkår

Uvberget för alla upptäckare i kåren samt Stora Tuna scoutkår

Den här kvällen är gemensam för alla upptäckare i Borlänge scoutkår, både de som vanligtvis träffas på Tansågården och de som har Sifferbo som ordinarie plats.
Även Stora Tuna scoutkårs upptäckare kommer att vara med.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg