Borlänge Scoutkår

Uvberget - Sjöaktiviteter + ev. en orienteringsövning.

Avresa från Tansågården 17.40 för samåkning.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg