Borlänge Scoutkår

Gemensamt möte för alla kårens upptäckare, TG kl 18-19.30

Upptäckarna både på TG och i Sifferbo har gemensamt möte denna kväll. Räkna med att vara klädd för utomhusaktivitet.


© 2003-2019 Borlänge Scoutkår. Pär Högberg